View Single Post
  #4  
vanphong11021
Junior Member
 
: Oct 2018
: Yên Bái
: 39
:
: 11 | 0.02 Per Day

Top kem tr? s?o c?a Nh??*t ph?i ch?ng nh?t 2020 – Kem tr? s?o kobayashi d?ng gel/ cream

 • Nh?* s?n xu?t: Kobayashi, Nh??*t B?n:
 • Quy cách: d?ng kem, gel tuýp 15g
  • S?n ph?m th?*ch h?p v?i: s?o b?ng, s?o l?i, s?o thâm lâu n?m, s?o phì ??i.
  Kem khi?n cho m? s?o c?a Kobayashi ???c s?n xu?t b?i doanh nghi?p Kobayashi Pharmaceutical Co, Ltd. d?a trên nh?ng c?i ti?n trong công ngh? hi?n ??i nh?t mang l?i hi?u qu? v?* ??t tiêu chu?n an to?*n cho ng??i dùng. Thu?c ???c tiêu dùng ?a d?ng v?* bán ch?y t?i th? tr??ng n?i ??a Nh??*t ….b?i ph?n h?i t?*ch c?c v?* hi?u qu? n?i b??*t trong vi?c ?i?u tr? s?o.


  tìm tr? s?o Kobayashi h?*ng hi?u ? ?ây

  Nghiên c?u cho th?y, vi?c v??*n d?ng kem bôi nh? l?* m?t h? tr? cho t?m silicon ti?p t?c c?i thi?n s? xu?t hi?n c?a nh?ng v?t s?o. Kem b?i Kobayashi l?* t?ng h?p các th?*nh ph?n h?u hi?u nh?t trong k? thu??*t ph?c h?i v?* khi?n cho m? s?o.

  Th?*nh ph?n kem tr? s?o Kobayashi g?m

  Kem tr? s?o Kobayashi có 23 th?*nh ph?n, trong ?ó 10 ch?t ch?ng oxy hóa, 2 polypeptide, silicone v?* th?c v??*t t? nhi?n ?? c?i thi?n cosmesis s?o.

  Công d?ng kem tr? s?o Kobayashi c?a Nh??*t B?n
  • Kem tr? s?o Kobayashi t? Nh??*t B?n giúp ng?n phòng ng?a v?* khi?n cho m? s?o sau ph?u thu??*t, s?o b?ng, thu nh? các v?t s?o c?, s?o thâm, s?o phì ??i.
  • t??ng tr? c?i thi?n s? xu?t hi?n c?a các v?t s?o.
   • tái t?o l?*n da, cho l?*n da kh?e kho?n, không ?? l?i d?u v?t c?a s?o.


   Top kem tr? s?o c?a Nh??*t t?t nh?t 2020 – Kem tr? s?o c?a Scar Esthetique 60ml

   Ch? sau 6 – 8 tu?n dùng b?n s? th?y rõ hi?u qu?
   Theo nghiên c?u lâm s?*ng, c?ng nh? feedback c?a các b?n thì tiêu dùng kem xóa m? s?o Scar Esthetique h?*ng ng?*y ?úng li?u trình s? giúp c?i thi?n m?*u s?c, k?t c?u v?* s? m?m m?i c?a s?o ch? sau 6 – 8 tu?n tiêu dùng. B?i vì :

   Th?*nh ph?n c?a Scar Esthetique chi?t xu?t ho?*n to?*n t? t? nhiên, v?i công th?c ??t phá khi?n cho sáng da, gi?m thâm, phân ph?i d??ng ch?t ?? bình ph?c l?i l?*n da b? s?o tr? v? g?n gi?ng mang da thông th??ng nh?t. B?t nh?c tu?i s?o Scar Essthetique ??u mang ??n hi?u qu? nh?t ??nh.


   - ??i mang s?o l?i, s?o phì ??i : Trong th?*nh ph?n c?a Scar Esthetique 60ml ko c?t collagen nên s? hi?u qu? h?n khi k?t h?p có Rejuvasil - s?n ph?m tr? s?o c?ng c?a m?u Scar Heal giúp gi?m thâm sau ?i?u tr?.

   ?ánh giá thêm t?i: http://forum.dmec.vn/index.php?threads/b%C3%AD-quy%E1%BA%BFt-ph%C3%A2n-bi%E1%BB%87t-kem-tr%E1%BB%8B-s%E1%BA%B9o-scar-estheitque-60ml-h%C3%A0ng-hi%E1%BB%87u-%C4%91%C6%A1n-thu%E1%BA%A7n-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3.538019/


   - ??i mang s?o r?, s?o lõm : Scar Esthetique ch?a th?*nh ph?n Pycnogenol có tác d?ng t?ng c??ng kh? n?ng c?a các s?i collagen hi?n s? h?u, k?t h?p v?i th?*nh ph?n Glucosamin – giúp nâng cao c??ng c?u trúc da, cùng v?i nh?ng th?*nh ph?n gi?m thâm, l?*m cho sáng da khác nên Scar Esthetique thu??*n ti?n ?ánh bay v?t s?o r?, s?o lõm . tuy nhiên, th?i kì ?i?u tr? c?n b?n ch?* h?n.

   Top kem tr? s?o c?a Nh??*t th?p nh?t 2020 – Kem tr? s?o c?a nh??*t gentacin

   Kem tr? s?o gentacin c?a Nh??*t th?*nh ph?n Genmaiskin: 1 chi?c kháng sinh tác d?ng di?t khu?n, kháng viêm, gom v?t th??ng, l?*m cho m? v?t s?o sau 2-3 tu?n s??* d?ng.
   • S?n xu?t: Nh??*t B?n
   • Quy cách: tuýp 10g
    • S?n ph?m phù h?p v?i: v?t s?o m?ng m?, ch?a l?*nh


    Th?*nh ph?n tr? s?o gentacin g?m

    Genmaiskin – 1 kháng sinh, thu?c l?c l??ng aminoglycosid, mang tác d?ng di?t khu?n qua ?c ch? công ?o?n sinh t?ng h?p protein c?a vi khu?n v?* ch?t ph? gia: axit benzoic, paraokinshi, propyl, parafin, vaseline tr?ng

    ??c tr?ng c?a tuýp kem tr? s?o n?*y l?* mang d?ng gel, th?m nhanh sau khi bôi, ch?ng ph?i ?em ??n c?m giác nh?n r?*t hay gì c?.

    Công d?ng kem tr? s?o gentacin nh? sau
    • ?i?u tr? các v?t s?o l?i, lõm, v?t b?ng dù nh? hay n?ng ??u ???c
    • l?*m cho m? v?t s?o sau ph?u thu??*t, s?o m? khi sinh, hi?u qu? t?i 85%
     • Thu h?p s?o c? lâu n?m, v?* t??ng tr? khi?n cho li?n da, khi?n ??y s?o lõm, trong khi ?y, khi?n d?u s?o l?i
     • Kem tr? s?o Gentacin còn ???c tiêu dùng trong vi?c ?i?u tr? nh?ng m?n b?c, v?t m?n s?ng ??, s?o thâm …
      • Th?*nh ph?n kháng sinh Gentamicin Sunlffat có tác d?ng di?t khu?n nên s? h?u th? bôi s? c?u v?t th??ng, tr?ng nhi?m trùng nh?ng v?t th??ng do c?t, tr?y x??c, b?ng, m?n tr?ng cá
      • t??ng tr? v?* ??c tr? s?o l?i, s?o thâm do m?n, s?o sau tai n?n, gi?i ph?u, sau lúc sinh v?* tái t?o l?*n da kh?e kho?n. tr?ng
      ** Giá tham kh?o: 99k/ tuýp 10g

      Top kem tr? s?o c?a Nh??*t t?t nh?t 2020 – Serum vitamin c melano cc rohto nh??*t b?n
      • S?n xu?t: Rohto, Nh??*t B?n
      • S?n ph?m phù h?p v?i: s?o m?n, thâm m?n nh? ? m?t, da không ??u m?*u.


      Tinh ch?t serum Vitamin C Melano l?* s?n ph?m thu?c lo?i s?n ph?m tr?ng Melano c?a nhãn hi?u Rohto Nh??*t, tr?n b? g?m có: x?p khoáng, lotion, m?t n? gi?y v?* serum (l?* s?n ph?m mình ?ang k? t?i trong b?*i vi?t n?*y. Tr?n b? m? ph?m CC Melano c? th? nh? hình bên d??i.

      Th?*nh ph?n tinh ch?t serum vitamin C c?a Rohto g?m

      Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate, Thymol, Water, Ascorbyl Palmitate, Ethoxydiglycol, Alpinia Katsumadai Seed Extract, Butylene Glycol, Disodium Edetate, Fragrance, Viscosity modifiers.

      Th?*nh ph?n Melano CC Essence khá l?*nh t?*nh mang th?*nh ph?n ch?*nh l?* Vitamin C, Vitamin E giúp d??ng tr?ng, ng?n ng?a th?i k? oxy hóa v?* d??ng ?m cho da. Duy trì dùng h?ng ng?*y s? ng?n phòng ng?a lão hóa, giúp da tr? lâu. Dipotassium Glycyrrhizate giúp kháng viêm, ch?ng d? ?ng, ng?n d? phòng m?n tr? l?i, giúp da s?n ch?c, kh?e m?nh.

      Công d?ng
      • h?*i hòa gi?a vitamin C v?* E giúp ng?n ch?n s? phân ph?i melanin (tác nhân gây ra v?t thâm nám, t?*n nhang).
      • Ng?n d? phòng m?n, rôm s?y.
       • Gi? cho l?*n da s?ch, gi?*u ?m, kh?e m?nh.
       • khi?n m? v?t s?m da, l?*m m? ??m nâu v?* v?t nám
        • Ch?a l?*nh s?o lõm ho?c tái hi?n da sau công ?o?n b? m?n, t??ng tr? collagen, t?o ?? ??*n h?i v?* s?n ch?c cho da.
        • ?c ch? t?ng ti?t nh?n, se nh? l? chân lông. Ng?n ng?a s? xu?t hi?n các nhân m?n m?i.
         • ?i?u tr? da b? t?n th??ng do tác h?i c?a ánh n?ng.
         • Giúp duy trì v? ??p v?* gia t?ng tu?n ho?*n máu, l?y ?i oxygen ho?t hóa, ng?n ch?n lão hóa da
          • Gi? da kh?e m?nh v?* duy trì ?? ?m trùng h?p cho da.
          • Nghiên c?u cho th?y Vitamin C Melano r? h?n 10% so có s?n ph?m c?ng m?u thông th??ng khác.
          cách tiêu dùng
          • R??*a m?t th??*t s?ch mang s?a r??*a m?t ho?c n??c hoa h?ng.
          • Cho m?t l??ng v?a ph?i Serum Vitamin C Melano CC Rohto ra lòng b?*n tay (4-5 gi?t).
           • Ch?m lên vùng m?t c?n ?i?u tr? ho?c to?*n b? khuôn m?t
           • n?u nh? da b?n l?* da khô hãy s??* d?ng melano cc moisture chuyên gi? ?m cho da khô
           s? h?u các s?n ph?m tr? s?o c?a Nh??*t m?* healthmart.vn v?a san s? qua, hy v?ng ??c gi? ?ã tìm ???c cho mình s?n ph?m tr? s?o th?*ch h?p s? h?u nhu c?u. Chúc b?n mau l?*nh s?o.
__________________
hiruscar gel 20g

http://www.kemtriseo.com/kem-tri-seo...ar-gel-20g.htm
Reply With Quote