India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Xe nâng quay ?? phuy ?i?n 350kg ??*i Loan

Xe nâng quay ?? phuy ?i?n 350kg ??*i Loan – T?i tr?ng nâng 350kg – Chi?u cao nâng cao nh?t .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 37
:
: 1,140 | 1.13 Per Day
Xe nâng quay ?? phuy ?i?n 350kg ??*i Loan


Xe nâng quay ?? phuy ?i?n 350kg ??*i Loan
– T?i tr?ng nâng 350kg
– Chi?u cao nâng cao nh?t 1400mm
– Dùng nâng phuy tiêu chu?n F580x890 mm
– Kh? n?ng quay ?? phuy s?t
– Nâng lên b?ng ?i?n, quay ?? b?ng tay
– K?*ch th??c c?a xe: D1190 x R890 x C2000mm
– T? tr?ng xe 160kg – ?c quy 12V 100Ah
– ??ng c? th?y l?c DC1.5kw
– B? s?c ?c quy 220V kèm theo xe


[?IMG]
+ Xe nâng quay ?? phuy ?i?n 350kg ??*i Loan, thi?t k? ??c bi?t ?? x??* lý nâng h? v?* quay ?? t?t c? các k?*ch th??c c?a thùng phuy tiêu chu?n.
+ L?* thi?t b? nâng b?ng ?i?n, c?c lý t??ng ?? nâng, quay ?? v?* x?p ch?ng thùng phuy lên nhau.
+ Có c?n ?i?u khi?n ki?m soát t?c ?? nâng h?, có th? d?ng l?i theo ?? cao khách h?*ng mong mu?n
+ Có th? xoay 180 ??.
+ Có khung l??i b?o v? ng??i ??ng lái s??* d?ng
+ Bánh xe k?*ch th??c l?n, d? d?*ng di chuy?n trên m?t n?n
+ Dòng s?n ph?m thi?t k? nh? g?n ,di chuy?n linh ho?t trong kho x??ng.
+ Nâng thùng dung d?ch hi?u qu? ch?c ch?n ,m?t l?n nâng duy nh?t mang l?i hi?u qu? kinh t? an to?*n.
+ H? th?ng c?*ng nâng li?n kh?i ch?c ch?n ,tu?i th? an to?*n cao.
[?IMG]
Xe nâng quay ?? phuy ?i?n

Cam kê?t vê? châ?t l???ng sa?n phâ?m
* Xe nâng la? sa?n phâ?m m??i 100%
* M??c gia? cu?a sa?n phâ?m tô?t nhâ?t so v??i gia? thi? tr???ng
* Châ?t l???ng sa?n phâ?m luôn ????c ?a?m ba?o va? cam kê?t v??i châ?t l??ng nh? qua?ng ca?o
* Chi?nh sa?ch giao ha?nh nhanh cho?ng va? luôn ?u?ng v??i li?ch he?n v??i kha?ch
* ?ô?i ngu? nhân viên luôn s??n sa?ng, nhiê?t ti?nh phu?c vu? mo?i quy? kha?ch mô?t ca?ch chu ?a?o nhâ?t
??a ?i?m mua h?*ng
CÔNG TY TNHH S?N XU?T VI?T XANH
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM

B?ng ?? Công Ty Vi?t Xanh
Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 096 297 2250 ( ZALO)
Tel: 028- 6681. 7761
Email: xenang@ congnghiepvietxanh.com.vn
Website: xenangtay.vn
Blog: xenanghangvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC8Vvy5KGdHA8j3AIhB8Xo-g
Facebook: facebook.com/xenangchinhhangnhapkhau
Twitter: twitter.com/xenangchinhhang
Instagram: Instagram.com/xenangchinhhangnhapkhau/
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0