India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Vách k?*nh ch?ng cháy l?* gì

Vách k?*nh ch?ng cháy l?* lo?i vách k?*nh có tác d?ng ch?ng cháy, ng?n không lây lan ?ám cháy ra .....
  #1  
08-06-2021
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 37
:
: 1,348 | 1.09 Per Day
Vách k?*nh ch?ng cháy l?* gì


Vách k?*nh ch?ng cháy l?* lo?i vách k?*nh có tác d?ng ch?ng cháy, ng?n không lây lan ?ám cháy ra khu v?c r?ng v?* ?nh h??ng ??n phòng khác

Vách k?*nh ch?ng cháy GiaHuyDoor chuyên nghi?p có th? t?o ra các vách k?*nh cách nhi?t, ch?ng cháy có kh? n?ng ch?ng cháy trong 30 -120 phút v?* cách nhi?t (EI30–EI120) s??* d?ng th?y tinh ???c thi?t k? ??c bi?t

Các t?m k?*nh s? ???c l?*m t? hai ho?c nhi?u t?m k?*nh c??ng l?c ???c x?p l?p xen gel trong su?t có tác d?ng ph?n ?ng khi ti?p xúc v?i l??*a

https://giahuydoor.com/danh-muc-san-...ch-chong-chay/
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0