View Single Post
  #1  
06-10-2021
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 37
:
: 1,212 | 1.15 Per Day
M?u gi???ng t?ng hi?n ????*i ???p ????ng xu h???ng ...

Tên h?*ng : Gi??ng t?ng ??p
Mã s? : 1800
Size : R?ng 1m2 x d?*i 2m x cao 1m9
Gi??ng ch?*nh= 1m2 x 2m
Gi??ng t?ng 1= 0m9 x 2m – bên d??i có gi??ng ng?n kéo 1m x 2m
H??ng d?n s??* d?ng: gi??ng t?ng cho ng??i l?n v?* tr? em.

Lo?i g? : g? công nghi?p mdf cao c?p ph? vân g? melamine nhân t?o ch?ng tr?y
B?o h?*nh : 01 n?m
??n v? s?n xu?t:
Công ty s?n xu?t n?i th?t Thái Bình
??a ch?: 458 – 460 H??*u Giang, Q 06, TPHCM.
?i?n tho?i: 028 6670 6670 – 0913916949

Giá bán :
1. Gi??ng t?ng 1m2= 13.000.000? gi?m còn = 11.000.000?
2. Gi??ng t?ng 1m4= 15.500.000? gi?m còn = 12.500.000?
2. Gi??ng t?ng 1m6= 16.000.000? gi?m còn = 14.000.000?
N?m gi??ng t?ng 1m, 0m9 = 1.800.000? gi?m còn= 1.400.000?
N?m gi??ng t?ng 1m2 = 1.900.000? gi?m còn= 1.500.000?
N?m gi??ng t?ng 1m4 = 2.300.000? gi?m còn= 1.800.000?
N?m gi??ng t?ng 1m6 = 2.500.000? gi?m còn= 2.000.000?

GIAO HÀNG MI?N PHÍ TP.HCM.
Giao h?*ng các t?nh có ph?* v??*n chuy?n.
Email : noithatthaibinh@ gmail.com
Website: noithatthaibinh.com – facebook.com/dogothaibinh
NH?N ??T HÀNG THEO YÊU C?U

Mua ngay: https://noithatthaibinh.com/giuong-tang-1m2/

Reply With Quote