India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Xe nâng bán t? ??ng lo?i 1 t?n 1,5 t?n, có h?*ng giao ngay

?u ?i?m chung dòng xe nâng bán t? ??ng 1 t?n nâng cao 1.6m – ???c thi?t k? khá h?p .....
  #1  
01-15-2020
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 601 | 0.81 Per Day
Xe nâng bán t? ??ng lo?i 1 t?n 1,5 t?n, có h?*ng giao ngay


?u ?i?m chung dòng xe nâng bán t? ??ng 1 t?n nâng
cao 1.6m
– ???c thi?t k? khá h?p lý, khung ch?u l?c v?* c?*ng nâng r?t
kh?e, có th? ho?t ??ng linh ho?t trong khu v?c có l?i ?i h?p,
kho bãi nh?.
– Xe nâng bán t? ??ng 1 t?n s??* d?ng motor nâng ph?c v?
quá trình nâng pallet, nên vi?c nâng h? tr? nên r?t hi?u qu?
– Xe nâng bán t? ??ng có c?u t?o ??n gi?n vì th? ?*t h?ng v?t,
?*t s??*a ch?a v?* ph? tùng có nhi?u trên th? tr??ng
– S??* d?ng acquy 12V v?* c?m x?c tr?c ti?p 220V nên chi ph?*
nhiên li?u r?t ?*t
– H?n ch? hi?n t??ng cháy n?, không x? khói b?i v?* ti?ng ?n
khi s??* d?ng xe nâng bán t? ??ng 1 t?n.
S??* d?ng cho pallet 1 m?t không thanh gi?ngXe nâng bán t? ??ng 1500 kg cao 1m6 GamLiftT?i Vi?t Nam, công ty VI?T XANH l?* doanh nghi?p h?*ng ??u trong vi?c cung c?p các thi?t b? xe nâng v?i m?c giá t?t nh?t v?* ??m b?o s?n ph?m ch?*nh hãng, ?a d?ng th??ng hi?u, k?*ch th??c khác nhau nên phù h?p v?i m?i tiêu ch?* l?a ch?n c?a ng??i dùng.
Cam kê?t vê? châ?t l???ng sa?n phâ?m
* Xe nâng bán t? ??ng la? sa?n phâ?m m??i 100%
* M??c gia? cu?a sa?n phâ?m tô?t nhâ?t so v??i gia? thi? tr???ng
* Châ?t l???ng sa?n phâ?m luôn ????c ?a?m ba?o va? cam kê?t v??i châ?t l??ng nh? qua?ng ca?o
* Chi?nh sa?ch giao ha?nh nhanh cho?ng va? luôn ?u?ng v??i li?ch he?n v??i kha?ch
* ?ô?i ngu? nhân viên luôn s??n sa?ng, nhiê?t ti?nh phu?c vu? mo?i quy? kha?ch mô?t ca?ch chu ?a?o nhâ?t
??a ?i?m mua h?*ng
CÔNG TY TNHH S?N XU?T VI?T XANH
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM

B?ng ?? Công Ty Vi?t Xanh
Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 096 297 2250 ( ZALO)
Tel: 028- 6681. 7761
Email: xenang@ congnghiepvietxanh.com.vn
Website: xenangtay.vn
Blog: xenanghangvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC8Vvy5KGdHA8j3AIhB8Xo-g
Facebook: facebook.com/xenangchinhhangnhapkhau
Twitter: twitter.com/xenangchinhhang
Instagram: Instagram.com/xenangchinhhangnhapkhau/
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0