India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Giá bán xe nâng tay c?*ng d?*i t? tr?ng 2,5t, có h?*ng GIAO NGAY

Xe nâng tay c?*ng siêu d?*i l?* m?t trong nh?ng thi?t k? ??c bi?t c?a dòng xe nâng tay th?p, .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 409 | 0.65 Per Day
Giá bán xe nâng tay c?*ng d?*i t? tr?ng 2,5t, có h?*ng GIAO NGAY


Xe nâng tay c?*ng siêu d?*i l?* m?t trong nh?ng thi?t k? ??c bi?t c?a dòng xe nâng tay th?p, chuyên dùng cho nh?ng pallet kh? l?n, nâng lên cao 200mm, giá th?*nh h?p lý...

V?i công vi?c kéo, ??y v?* di chuy?n nh?ng pallet h?*ng hóa có k?*ch th??c l?n hay kh? r?ng m?* các dòng xe nâng tay thông th??ng không th? s??* d?ng ???c thì chi?c xe nâng tay c?*ng siêu d?*i n?*y s? giúp b?n gi?i quy?t v?n ?? trên.
Xe nâng tay c?*ng siêu d?*i l?* thi?t b? kéo/ ??y h?*ng hóa chuyên d?ng, h? tr? cho công vi?c di chuy?n nh?ng t?n h?*ng t? v? tr?* n?*y sang v? tr?* khác m?t cách d? d?*ng v?* linh ho?t nh?t trong nh?ng kho h?*ng có di?n t?*ch nh? h?p v?* g?m th?p m?* các dòng xe nâng khác không ho?t ??ng ???c.
xe nâng tay c?*ng d?*i
Thi?t k? xe nâng tay c?*ng d?*i 2m t?i tr?ng nâng 2500kg
V?i t?i tr?ng nâng 2500kg, xe nâng tay c?*ng d?*i v?i chi?u d?*i c?*ng có th? t? 1.4m ??n 2.5m chuyên dùng cho các pallet quá kh?, h?*ng hóa h?*ng d?*i hay c?ng k?nh.
THÔNG S? K? THU?T

- T?i tr?ng nâng: 2500kg

- Chi?u cao nâng th?p nh?t: 85mm

- Chi?u cao nâng cao nh?t: 200mm

- Chi?u r?ng c?*ng nâng: 685mm

- Chi?u d?*i c?*ng nâng: 1400mm/1600mm/ 1800mm/ 2000mm/ 2500mm

- Kho?ng cách gi?a 2 c?*ng nâng (l?t lòng): 360mm

- S??* d?ng bánh xe lõi thép b?c nh?a PU

- K?*ch th??c b?n c?*ng nâng: 160 x 60mm

- K?*ch th??c bánh tr??c (bánh nh?): 80 x70mm

- K?*ch th??c bánh sau (bánh lái): 180 x 50mm

- Ch?t li?u bánh xe: PU ho?c nilon, bánh kép

[?IMG]

Xe nâng: Xe nâng , xenang , xe nang tay,xe nâng tay, xe nânng pallet, xe nang pallet, xe kéo pallet, xe nâng tay cao, xe nâng bán t? ??ng,xe nâng ?i?n , xe nâng b?*n , xe nâng phuy,thang nâng, xe nâng forlift, xe ??y,c?u th?y l?c, c?ucontainner

Công ty TNHH SX Vi?t Xanh
ZALO : 098 398 0015 – Ms.H?ng
Tel:028- 3961 0640 - FAX: 028-3961.0630
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, ph??ng Bình Tr? ?ông, Bình Tân, H? Ch?* Minh
Skype: xenangso1
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
Website: xecongnghiep.com
Blog: xenanghang-xenangtay-xenangdien.blogspot.com/
Youtube: youtube.com/channel/UCX-NZwjejK85MAHAobekYRw
Facebook: facebook.com/xenanghangvietxanh/
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0