View Single Post
  #1  
09-24-2020
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 696 | 0.85 Per Day
B?ng giá in danh thi?p s? l??ng s? t?i tphcm

In Duy Phát chuyên in : danh thi?p,t? r?i,catalogue v?* các ?n ph?m trên gi?y khác v?i giá r? nh?t khu v?c TP.HCM.

?? có ???c thông tin ch?*nh xác (giá c?,th?i gian th?c hi?n) v? nh?ng ?n ph?m,s?n ph?m c?a mình, quý khách h?*ng liên h? tr?c ti?p ??n chúng tôi.?? chúng tôi có c? h?i ph?c v? ??i tác c?a mình t?t h?n.

B?ng giá:

Danh thi?p:

* 2 h?p: 80.000

* 5 h?p: 100.000

* 10 h?p: 150.000

* 20 h?p: 240.000 (Cùng 1 n?i dung)

T? r?i: Kh? A4 (Gi?y C.150)

* 1.000 t?: 770.000 ??ng

* 2.000 t?: 1.170.000 ??ng
t? r?i kh? A5 gi?y C150 in 1000 t? giá 620.000, 2.000 t? giá 770.000, 10.000 t? giá 2.050.000

Folder (Bìa s? mi - Bìa k?p): B300
200 cái giá 13.000/cái
* 500 cái : 6.500 ?/cái

* 1.000 cái: 3.950 ?/cái

* 2.000 cái: 3.200 ?/cái

Ngo?*i nh?ng s?n ph?m c? b?n trên, chúng tôi còn nhi?u s?n ph?m khác nh?: bao th?,catalogue,tiêu ??,..v..v..Quý khách h?*ng có nhu c?u khác Xin vui lòng liên h? tr?c ti?p.

M?i thông tin xin g??*i v?:

Email: induyphatvn@ gmail.com

Website: inanduyphat.110.vn
zalo: 0938.394.892 - 0908.095.924

hotline: 0938.394.892 - 0908.095.924
Reply With Quote