View Single Post
  #1  
01-08-2020
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 325 | 0.61 Per Day
Bán GI? MÂY TRE ?AN, GI? G?, KHAY G? ?? ??ng qu?* T?t

C?* S? S?N XU?T GI? ??NG QUÀ T?T, GI? ??NG HOA QU?, GI? MÂY TRE ?AN, GI? G?, KHAY G? - HÀNG T??*I X??NG - GIÁ T?N G?C - GIAO HÀNG T?N N?*I
Quý khách vui lòng g?i Hotline ho?c Zalo: 0363 977 988
??a ch?: 10/107 H?ng Mai, Qu?nh Lôi, Hai B?* Tr?ng, H?* N?i
NGU?N HÀNG CH?T L??NG, GIÁ R? cho các ??n v? kinh doanh
CH?T LI?U T? NHIÊN MÂY, TRE, G?... ??n gi?n m?* sang tr?ng
M?U M?I ??C - L??* - C?P NH?T XU H??NG
H?*ng th? công t? m?, tinh t?
B?n ??p, ch?c ch?n
Kho h?*ng kh?ng ?áp ?ng s? l??ng l?n các ??n h?*ng
Nh??*n ??t h?*ng theo yêu c?u
Giao h?*ng ti?n ??, ?úng m?u, ?úng s? l??ng cho khách
GIÁ T?N X??NG, KHÔNG QUA TRUNG GIAN
----------------------------------------------------------------
#gi?_??ng_qu?*_t?t_mây_tre_?an
#Gi?_mây
#Gi?_B?_Ngô
#Gi?_mây_tre_?an
#Bán_S?_gi?_qu?*_t?t
#gi?_??ng_hoa_qu?
#gi?_mây_b?u_d?c
#bán_gi?_??ng_qu?*_t?t
#bán_gi?_??ng_hoa_qu?
#gi?_c?m_hoa

Reply With Quote