View Single Post
  #1  
08-18-2019
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 409 | 0.65 Per Day
Tuy?n nhân viên l?*m vi?c online t?i nh?* tháng 8-2019

TUY?N NHÂN VIÊN LÀM VI?C T??*I NHÀ - L??*NG KH?I ?I?M 5 TRI?U

Công vi?c s?p x?p v?* qu?n lý h? s?

YÊU C?U:
1. Tu?i t? 20 - 45, bi?t s??* d?ng máy t?*nh
2. Có ?i?n tho?i ch?p ?nh rõ nét
3. Ch?m ch? - th??*t th?* - ch?u khó

- Không yêu c?u kinh nghi?m, s? ???c ??*o t?o
- Th?i gian l?*m vi?c: gi? h?*nh ch?*nh
- Quy?n l?i: trao ??i tr?c ti?p khi ph?ng v?n

Liên h? anh D?ng: 0978.342.543
Reply With Quote