India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Xe nâng tay c??t ke?o 1.5 t?n ch?? X TW-LIFTER

Xe nâng tay c??t ke?o 1.5 t?n ch?? X TW-LIFTER [?IMG] Xe nâng tay c?t kéo s?n ph?m ???c thi?t .....
  #1  
12-05-2021
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 37
:
: 1,348 | 1.10 Per Day
Xe nâng tay c??t ke?o 1.5 t?n ch?? X TW-LIFTER


Xe nâng tay c??t ke?o 1.5 t?n ch?? X TW-LIFTER
[?IMG]

Xe nâng tay c?t kéo s?n ph?m ???c thi?t k? ??c ?áo t? xe nâng tay th?p vì th? c?ng có cùng ch?c n?ng dùng pallet nâng chuy?n h?*ng hóa. Tuy nhiên do b? ph??*n di chuy?n c?a xe ???c thi?t k? hình dáng ch? X chéo g?i l?* c?t kéo nên giúp xe nâng tay c?t kéo có th? nâng h?*ng hóa lên cao m?* dòng xe nâng tay th?p thông th??ng không l?*m ???c.
Xe nâng tay c??t ke?o 1.5 t?n ch?? X TW-LIFTER
Model: HL1.5T
– Ta?i tro?ng nâng 1500kg
– Chiê?u cao nâng thâ?p nhâ?t 85mm
– Chiê?u cao nâng cao nhâ?t 830mm
– S?? du?ng ba?nh PU lô?i the?p
[?IMG]
Xe nâng tay c??t ke?o 1.5 t?n ch?? X TW-LIFTER


?i?m ??c bi?t c?a dòng xe nâng tay c?t kéo 1.5 t?n
– Gi?ng các dòng xe nâng tay thông th??ng khác, xe nâng tay c?t kéo có c?u t?o bao g?m h? th?ng khung thép, tr?c b?m th?y l?c v?* bánh xe. H?*ng hóa ???c nâng lên cao thông qua b?m th?y l?c. ?i?m khác bi?t l?* khi nâng lên cao thì xe s? không th? di chuy?n ???c vì lúc ?ó bánh xe không ti?p ??t thay v?*o ?ó l?* 2 c?*ng nâng ?an chéo nhau, giúp c? ??nh xe.
– Nâng h? gi?ng nh? xe nâng tay cao v?* di chuy?n gi?ng nh? xe nâng tay th?p.
– L?u ý: xe ch? s??* d?ng cho pallet 1 m?t không có thanh gi?ng gi?ng xe nâng tay cao chân th??ng.
?ng d?ng
Xe nâng tay c?t kéo 1.5 t?n ???c s??* d?ng r?ng rãi trong môi tr??ng có t?*nh ch?t công vi?c nâng h? liên t?c v?* có th? ?em theo xe t?i ?? ph?c v? công vi?c c?a mình. ??c bi?t xe nâng tay c?t kéo v?i thi?t k? ??n gi?n có chi?u cao nâng t?m trung giúp nâng các pallet h?*ng hóa nhanh chóng m?* chi ph?* ??u t? thì l?i r?t r?.

[?IMG]
Xe nâng tay c??t ke?o 1.5 t?n ch?? X TW-LIFTER

[?IMG]

Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 096 297 2250 ( ZALO)
Tel: 028- 6681. 7761
Email: xenang@ congnghiepvietxanh.com.vn
Website: xenangtay.vn
Blog: xenanghangvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC8Vvy5KGdHA8j3AIhB8Xo-g
Facebook: facebook.com/xenangchinhhangnhapkhau
Twitter: twitter.com/xenangchinhhang
Instagram: Instagram.com/xenangchinhhangnhapkhau/

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0