India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Thùng rác inox m? v?*ng có g?t t?*n thu?c lá

Thùng rác inox m? v?*ng có g?t t?*n thu?c lá [?IMG] [?IMG] Thùng rác inox m? v?*ng có g?t t?*n .....
  #1  
08-13-2021
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 37
:
: 1,348 | 1.09 Per Day
Thùng rác inox m? v?*ng có g?t t?*n thu?c lá


Thùng rác inox m? v?*ng có g?t t?*n thu?c lá
[?IMG]

[?IMG]


Thùng rác inox m? v?*ng có g?t t?*n thu?c lá
Thùng rác inox m? v?*ng có g?t t?*n thu?c lá ???c l?*m b?ng ch?t li?u inox không r? sét, thùng rác inox có thi?t k? sang tr?ng v?i khay g?t t?*n thu?c lá ph?*a trên v?* c??*a b? rác bên hông r?t thu??*n ti?n cho ng??i s??* d?ng. Công ty TNHH XNK Th??ng M?i V? Lâm chuyên cung c?p các lo?i : thùng rác inox, thùng rác nh?a,c?t ch?n inox, thùng rác ?á hoa c??ng, thùng rác v?n phòng, xe thu gom rác,... v?* các s?n ph?m dùng trong nh?* h?*ng, khách s?n, khu resot, quán karaoke, quán bar,...
Thông tin chi ti?t s?n ph?m Thùng rác inox m? v?*ng có g?t t?*n thu?c lá
- Ch?t li?u: Inox 201
- Khay g?t t?*n thu?c lá ph?*a trên có ?á ?? d?i t?*n thu?c lá.
- C??*a b? rác bên hông có c??*a che r?t k?*n ?áo l?ch s?.
- Thùng ??ng rác bên trong l?*m b?ng tôn hoa
- V? tr?* ??t: Thùng rác inox m? v?*ng có g?t t?*n thu?c lá A31-B th??ng ??t ? s?nh khách s?n, c??*a c?u thang máy, các h?*ng lang , ban công ngh? gi?i lao r?t ti?n cho vi?c g?t t?*n thu?c lá.
- M?*u s?c: inox tr?ng, inox m? v?*ng--

[?IMG]
thùng rác inox g?t t?*n v?*ng
– S?n ph?m thùng rác inox có g?t t?*n, d?ng tròn l?* m?u thùng rác g?t t?*n v?i thi?t k? hình tr? c? ?i?n, ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay. Tuy không th? so sánh v?i các dòng thùng rác ?á hoa c??ng v? s? sang tr?ng v?* cao c?p nh?ng v?i m?c giá t?m th?p thì ?ây th?c s? l?* m?t s?n ph?m ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u khách h?*ng.
– S?n ph?m thùng rác inox có g?t t?*n, d?ng tròn có thi?t k? g?n g?*ng v?* hi?n ??i, chi?m m?t không gian nh? nên có th? b? tr?* t?i b?t k? v? tr?* n?*o m?* v?n không phá v? c?nh quan chung.
Chúng tôi cam k?t
– Ch?t l??ng s?n ph?m t?t nh?t.
– S?n ph?m 100% m?i.
– Giá th?*nh t?t nh?t.
??a ?i?m mua h?*ng
CÔNG TY TNHH S?N XU?T VI?T XANH
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM


HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net
Website: moitruongcongnghiep.vn
Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0