India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Bán Nh?* Li?n k? các qu??*n trung tâm 4, 5, 8, Bình Chánh, Nh?* Bè

+ Ch? nh?* l?* Giám ??c công tu v? nh?ng s? ki?n l?n, bán nh?* ?? chuy?n sang Vinhomes + .....
  #1  
08-07-2021
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 37
:
: 1,348 | 1.09 Per Day
Bán Nh?* Li?n k? các qu??*n trung tâm 4, 5, 8, Bình Chánh, Nh?* Bè


+ Ch? nh?* l?* Giám ??c công tu v? nh?ng s? ki?n l?n, bán nh?* ?? chuy?n sang Vinhomes

+ Nh?* hi?m trong khu v?c c?n góc 2 m?t ti?n h?m 8m Ho?*ng Qu?c Vi?t, v?a ? v?a cho thuê r?t ok.

+ Th?a h??ng ti?n ?*ch 5 sao c?a Phú M? H?ng: siêu th? cao c?p, tr??ng h?c qu?c t?, b?nh vi?n qu?c t?.

+ Li?n k? các qu??*n trung tâm: 4, 5, 8, Bình Chánh, Nh?* Bè.

+ Ti?p giáp tr?c ???ng l?n: Nguy?n H?u Th?, Nguy?n V?n Linh, Hu?nh T?n Phát, Nguy?n L??ng B?ng, Nguy?n Th? Th??*p, Lê V?n L??ng, Lâm V?n B?n, Tr?n Xuân So?n…

+ 1 tr?t 3 l?u 1 sân th??ng, 4pn có c??*a s? ?ón gió, 5wc riêng bi?t t?ng phòng.

+ Ban công thoáng mát, n?t th?t ti?n nghi, ch? c?n xách valy v?*o ?.

+ S? ?? ch?*nh ch?, pháp lý chu?n, c?t két s?n s?*ng giao d?ch.

+ Giá: 6.25t? ( có th??ng l??ng v?i khách thi?n ch?* ).

+ Mi?n ti?p trung gian v?* môi gi?i.

+ Liên h? ch?*nh ch? : 078.270.1078.
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0