View Single Post
  #1  
10-13-2018
ketoanfree18
Junior Member
 
: Oct 2018
: B?c Ninh
: 31
:
: 10 | 0.01 Per Day
Th?*nh l??*p H?i h?*nh ngh? d?ch v? k? toán t? do

Ch?*o t?t c? các b?n,

Mình có ý t??ng th?*nh l??*p C?ng ??ng h?*nh ngh? d?ch v? k? toán t? do, v?i m?c ??*ch t??*p h?p các b?n có chung ngh? nghi?p l?* l?*m d?ch v? k? toán t? do. T?t c? m?i ng??i trong nhóm s? h? tr? giúp ?? nhau v? chuyên môn, k? n?ng, ph?n m?m k? toán, tìm ki?m khách h?*ng ... Vì l?* c?ng ??ng h?*nh ngh? t? do nên s? t??*p h?p t?t c? các b?n ? t?t c? các vùng mi?n t? qu?c.

Ai th?*ch tham gia thì k?t b?n Zalo mình: 0982607170

v?* tham gia nhóm:

https://www.facebook.com/groups/hoih...ketoanthuetudoHy v?ng nhóm s? ?ông vui v?* ho?t ??ng hi?u qu?
Reply With Quote