India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Xe nâng tay m? k?m 2500kg, có h?*ng giao ngay

Xe nâng tay m? k?m l?* công c? lao ??ng ???c s?n xu?t b?ng ch?t li?u thép không b? g? .....
  #1  
11-16-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 530 | 0.76 Per Day
Xe nâng tay m? k?m 2500kg, có h?*ng giao ngay


Xe nâng tay m? k?m l?* công c? lao ??ng ???c s?n xu?t b?ng ch?t li?u thép không b? g? sét, chuyên dùng trong kho ?ông l?nh, trong môi tr??ng ?m ??t.

- T?i tr?ng nâng 2500kg

- Chi?u cao nâng th?p nh?t 85mm

- Chi?u cao nâng cao nh?t 200m

- Chi?u r?ng c?*ng nâng 550mm

- Chi?u d?*i c?*ng nâng 1150mm

- H? th?ng k?*ch nâng th?y l?c dùng tay, h? b?ng tay bóp x?

- S??* d?ng bánh xe nylon[?IMG]
– Khung c?*ng ???c thi?t k? ch?c ch?n v?* ???c m? k?m giúp xe c?ng v?ng, h?n ch? r? sét, m?*i mòn.
– C?*ng nâng nh? g?n giúp xe di chuy?n trong ??a hình nh?, không gian h?n ch?.
– Van an to?*n giúp ng?n tình tr?ng quá t?i, b?o v? h? th?ng b?m thu? l?c.
– Các vòng bi, con l?n v?* bánh xe ch?t l??ng cao nên l?c c?n ma sát nh?. Do ?ó v??*n h?*nh r?t êm ái.
– D? d?*ng ?i?u khi?n v?i bán k?*nh quay 210 ??, g?n nh? giúp cho ng??i s??* d?ng c?m v?* v??*n h?*nh 1 cách tho?i mái.
– Piston l?*m b?ng thép m? crôm giúp v??*n h?*nh tr?n tru v?* ch?ng m?*i mòn.
– Nh? có van ?i?u ti?t nên có th? ?i?u khi?n t?c ?? h? m?t cách an to?*n.
– T?ng n?ng su?t lao ??ng, gi?m chi ph?* nhân công, mang l?i hi?u qu? kinh t? cho khách h?*ng.
?NG D?NG
Xe nâng tay inox có thi?t k? ??c bi?t m? k?m ch?ng g? s?t vì th? ??c bi?t chuyên dùng nâng h?*ng hóa, pallet có t?i tr?ng 2500kg trong môi tr??ng ?m ??t, n??c m?n, axit, có t?*nh oxy hóa, h?*ng hóa c?n ??m b?o v? sinh, h?*ng hóa cao c?p…nh? t?i các kho ?ông l?nh, trung tâm siêu th?, khu ch? bi?n th?c ph?m, d??c ph?m, th?y h?i s?n.
[?IMG]
??a ?i?m mua h?*ng
CÔNG TY TNHH S?N XU?T VI?T XANH
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM

B?ng ?? Công Ty Vi?t Xanh
Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 096 297 2250 ( ZALO)
Tel: 028- 6681. 7761
Email: xenang@ congnghiepvietxanh.com.vn
Website: xenangtay.vn
Blog: xenanghangvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC8Vvy5KGdHA8j3AIhB8Xo-g
Facebook: facebook.com/xenangchinhhangnhapkhau
Twitter: twitter.com/xenangchinhhang
Instagram: Instagram.com/xenangchinhhangnhapkhau/
Tags: xe nâng tay ma? ke?m 2500kg, xe nâng ma? ke?m 2.5 t?n, xe nâng chô?ng mo?n 2500kg, xe nâng thu?y sa?n m? k?m, xe nâng gia? re? 2500kg, xe nâng ha?ng m? k?m, xe nâng m? k?m 2500kg…
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0