India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

vlink.vn cung c?p vé máy bay các hãng h?*ng không Vietjet, Jetstar, Vietnam Airlines

??i lý vé máy bay giá r? uy t?*n t?i TPHCM B?n ?ang tìm vé máy bay giá r? cho .....
  #1  
01-20-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 152 | 0.54 Per Day
vlink.vn cung c?p vé máy bay các hãng h?*ng không Vietjet, Jetstar, Vietnam Airlines


??i lý vé máy bay giá r? uy t?*n t?i TPHCM

B?n ?ang tìm vé máy bay giá r? cho chuy?n du l?ch, công tác c?a mình? B?n ?ang cân nh?c l?a ch?n ??i lý vé máy bay chuyên nghi?p uy t?*n ?? có th? tin t??ng giao phó vi?c ??t vé cho chuy?n bay s?p t?i?

??i lý vé máy bay VLINK v?i h?n 8 n?m kinh nghi?m l?* l?a ch?n phù h?p h?*ng ??u cho quý khách. Chúng tôi l?* ??i lý vé máy bay c?p 1 chuyên cung c?p vé máy bay giá r? c?a các hãng h?*ng không Vietjet, Jetstar, Vietnam Airlines v?* h?n 320 hãng h?*ng không qu?c t?.

Thông tin doanh nghi?p:
CÔNG TY CPDV VI?T LIÊN K?T

Mã s? thu? 0309586118 - ?KKD ng?*y 14/11/2009 t?i TPHCM
Tr? s? ch?*nh 58 D??ng Thi?u T??c, Ph??ng Tân Quý, Qu??*n Tân Phú, TPHCM
Liên h? Tel: 028.7300.4078 - Emai: airlines@ vlink.vn

Website: vlink.vn/gioi-thieu

Xem video gi?i thi?u VLINK: youtube.com/watch?v=i5yxUNxH8XM

VLINK bán vé máy bay các Hãng v?i ???ng bay t? H? Ch?* Minh

VietJet Air: T? H? Ch?* Minh bay ??n H?* N?i, ??* N?ng, Nha Trang, Phú Qu?c, ??* L?t, H?i Phòng, Thanh Hóa, Vinh, ??ng H?i, Hu?, Chu Lai, Pleiku, Buôn Ma Thu?t, Quy Nh?n, Tuy Hòa, Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Campuchia, Seoul, Taipei, Hong Kong

JetStar : T? H? Ch?* Minh bay ??n H?* N?i, ??* N?ng, Nha Trang, Phú Qu?c, ??* L?t, H?i Phòng, Thanh Hóa, Vinh, ??ng H?i, Hu?, Chu Lai, Pleiku, Buôn Ma Thu?t, Quy Nh?n, Tuy Hòa, Úc, Campuchia, Qu?ng Châu, Jarkata, Macao

Vietnam Airlines : T? H? Ch?* Minh bay ??n H?* N?i, ??* N?ng, Nha Trang, Phú Qu?c, ??* L?t, H?i Phòng, Thanh Hóa, Vinh, ??ng H?i, Hu?, Chu Lai, Pleiku, Buôn Ma Thu?t, Quy Nh?n, Tuy Hòa, C?* Mau, Côn ??o, Melbourn, Los Angeles, Paris, Frankfurt

EVA AIR : T? H? Ch?* Minh bay ??n Los Angeles, San Francisco, Toronto, New York

Korean Air : T? H? Ch?* Minh bay ??n Seoul, Dallas, Atlanta, Washington

Qatar : T? H? Ch?* Minh bay ??n Berlin, Copenhagen, Zurich, Stockholm, Paris

T?i sao nên ch?n ??t vé máy bay c?a chúng tôi?

VLINK có h?n 8 n?m cung c?p d?ch v? ??t vé máy bay cho trên 1.000.000 h?*nh khách.

Chúng tôi l?* ??i lý ch?*nh th?c c?p 1 c?a Vietjet Air, Jetstar Pacific. Do ?ó, VLINK luôn có vé giá r? v?* h? tr? x??* lý vé cho khách h?*ng nhanh nh?t.

Luôn luôn tìm giá vé r? nh?t, thu??*n ti?n nh?t cho t?ng khách h?*ng

Bán vé giá r? nh?t v?* ?úng theo ch?*nh sách giá vé c?a các hãng h?*ng không

H? tr? nhanh các yêu c?u thay ??i, ho?*n vé theo ?úng ?i?u ki?n vé.

Ph??ng th?c thanh toán ?a d?ng linh ho?t qua thanh toán tr?c tuy?n, giao vé thu ti?n t??*n n?i.

Ch?ng nh??*n ??i lý liên k?t Vietravel


Quy trình ??t vé máy bay

- B??c 1: Nh??*n yêu c?u ??t vé
- B??c 2: T? v?n chuy?n bay
- B??c 3: Báo giá
- B??c 4: ??t ch?
- B??c 5: Thanh toán
- B??c 6: Xu?t vé

C?n l?u ý nh?ng gì khi ??t vé máy bay?
- Chu?n b? gi?y t? tùy thân phù h?p cho t?ng khách.
- L??ng h?*nh lý mang theo. Nhu c?u mua thêm h?*nh lý.
- H?*nh khách ??c bi?t: tr? s? sinh, ng??i cao tu?i, ng??i c?n s? tr? giúp ??c bi?t, ph? n? mang thai.
- Kh? n?ng thay ??i th?i gian bay, h?y chuy?n bay t? h?*nh khách.

Cách ??t vé máy bay t?i VLINK
Quý khách có th? ch?n hình th?c ??t vé ti?n l?i nh?t cho mình qua ??t vé tr?c tuy?n, ?i?n tho?i ho?c ??n tr?c ti?p các phòng vé máy bay c?a VLINK. Các hình th?c ??t vé:

??t vé tr?c tuy?n t?i website vlink.vn

??t vé qua s? ?i?n tho?i Hotline: 028.7300.4078

??t vé t?i các phòng vé VLINK t?i TPHCM. Phòng vé 1: 35 M?c ??nh Chi, P ?a Kao, Q1, TPHCM. Phòng vé 2: 58 D??ng Thi?u T??c, P Tân Quý, Q Tân Phú, TPHCM.

??t vé máy bay c?n chu?n b? gì?
Quý khách c?n chu?n b? yêu c?u h?*nh trình n?i ?i, n?i ??n, xác ??nh rõ ng?*y ?i, ng?*y v? n?u có. S? l??ng ng??i l?n, s? tr? em d??i 12 tu?i, s? em bé d??i 2 tu?i. ?? ??t gi? ch?, quý khách c?n cung c?p danh sách h? tên ??y ?? c?a h?*nh khách ?i máy bay.


??t vé t?i vlink.vn ho?c g?i Hotline: 028.7300.4078


??T VÉ NGAY HÔM NAY
??t vé tr?c tuy?n t?i vlink.vn
Hotline: 028.7300.4078
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0