India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Ván c?p pha tmt d?*i m?t 20cm, 25cm….70cm

VÁN C?P PHA TMT DÀI M?T 20CM, 25CM….70CM Công ty Ván Xây D?ng Vi?t Nam luôn mang ??n s?n ph?m .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 476 | 0.72 Per Day
Ván c?p pha tmt d?*i m?t 20cm, 25cm….70cm


VÁN C?P PHA TMT DÀI M?T 20CM, 25CM….70CM

Công ty Ván Xây D?ng Vi?t Nam luôn mang ??n s?n ph?m ch?t l??ng v??t tr?i h?n h?n các lo?i ván trên th? tr??ng. Quý khách có th? xem thêm các thông s? k? thu??*t ? d??i ?? có nhi?u l?a ch?n.

Thông s? k? thu??*t-??c t?*nh c?a ván coppha TM ??
Nguyên li?u: G? ?i?u, g? cao su, g? keo
T? tr?ng: 550kg/m3
Keo: Keo ch?ng th?m n??c WBP Phenolic
?? d?*y: 18mm
B? ngang: 15cm,20cm,25cm,30cm,35cm….60cm tu? theo khách h?*ng yêu c?u
D?*i: 3m, 3.5m, 4m
M?*u s?n: ??, cam, v?*ng ngh? , socola ho?c ph? keo TM (không s?n)
Chuyên dùng: ?? c?t, s?*n, ??*
Tái s??* d?ng: 5 – 12 l?n
Công ty Ván Xây D?ng Vi?t Nam chúng tôi chuyên s?n xu?t ván ép coppha TM xây d?ng nói trên v?* các s?n ph?m ván ép, ván c?p pha thông d?ng khác v?i k?*ch th??c chu?n, ch?t l??ng t?t kèm theo s? l?n tái s??* d?ng ván cao v?* h?n h?t giá ván c?p pha d?*i do chúng tôi cung c?p luôn ? m?c t?t nh?t.

M?c ??*ch s??* d?ng ván coffa TMT Ph? Keo.
Vì sao nên s??* d?ng ván coppha xây d?ng?

Ván coppha trên th? tr??ng c?ng có các tên nh? Ván coppha TM xây d?ng, coffa xây d?ng, Ván khuôn coppha xây d?ng, Ván ép ch?u n??c

V?i kh? n?ng ch?u n??c v?* k?*ch th??c phù h?p tiêu chu?n k? thu??*t ?? bê tông cho c?t, s?*n, ??* trong xây d?ng, kèm theo ?ó l?* ch?t l??ng ván coppha xây d?ng t?t nên khi s??* d?ng s? h?n ch? công vênh vì v??*y m?* công nhân có th? d? d?*ng l?p ??t giúp ??y nhanh ti?n ?? ho?*n th?*nh công trình xây d?ng.

??c bi?t nh?t v?i giá th?*nh v?*o t?m r?, th?p h?n nhi?u so v?i các lo?i ván ép c?p pha khác m?* l?i có s? l?n tái s??* d?ng khá nhi?u nên chi ph?* nh?* th?u chi tr? cho v??*t li?u khi xây d?ng gi?m ???c r?t nhi?u.

Các góc ván c?p pha ???c ph? s?n r?t c?n th??*n.

Ván ép coppha ?? TM có th? s??* d?ng bao nhiêu l?n?

Nh? ?ã cam k?t v? quy trình s?n xu?t ??t tiêu chu?n k? thu??*t v?* ch?t l??ng s?n ph?m, ván ép coppha ?? TM do Công ty Ván Xây D?ng Vi?t Nam ?ang s?n xu?t v?* cung c?p trên th? tr??ng có th? tái s??* d?ng t? 3 ??n 5 l?n, v?* lo?i cao c?p h?n s??* d?ng ???c 7 ??n 12 l?n cao h?n so v?i m?t s? ??n v? khác cung c?p.

Ngo?*i ra ván ép xây d?ng có hai k?*ch th??c thông d?ng khác (R?ng x D?*i): 1m x 2m v?* 1m2 x 2m4 nên Quý khách có th? tho?i mái l?a ch?n. Hãy liên h? ngay ?? bi?t ???c giá ván coppha ?? ch?t l??ng, C?ng nh? các thông tin c?n thi?t phù h?p v?i công trình quý v? c?n.

Liên h?:
Công ty TNHH Ván Xây D?ng Vi?t Nam

?T. 0937 687 994 (Mr S?n)

Mail. vxdvietnam@ gmail.com

Chi ti?t: https://vxd.com.vn/vi/san-pham/van-p...0cm-25cm-70cm/
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0