India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Th?y Park ch?n 2 SAO quá tu?i d? SEA Games

V?*i ng?*y tr??c, HLV Park Hang Seo bu?c ph?i g?ch tên trung v? ?ình Tr?ng kh?i k? ho?ch d? SEA .....
  #1  
11-19-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 530 | 0.76 Per Day
Th?y Park ch?n 2 SAO quá tu?i d? SEA Games


V?*i ng?*y tr??c, HLV Park Hang Seo bu?c ph?i g?ch tên trung v? ?ình Tr?ng kh?i k? ho?ch d? SEA GAME 30 vì anh ch?a ho?*n to?*n bình ph?c ch?n th??ng. ?ình Tr?ng b? ??t dây ch?ng chéo ? V-League v?* ?ã sang Singapore ph?u thu??*t 5 tháng tr??c.
?ình Tr?ng v?n ???c HLV Park Hang Seo g?i lên t??*p trung cùng ??i U22 Vi?t Nam chu?n b? cho SEA Games 30. Tuy nhiên, trung v? n?*y ch? t??*p h?i ph?c cùng bác s? Choi Ju-young, không th? t??*p chuyên môn nh? các ??ng ??i.
?ình Tr?ng ?ã ???c tr? v? CLB H?* N?i. Ngo?*i vi?c v?ng m?t ? SEA Games, ?ình Tr?ng c?ng ch?a ch?c su?t d? vòng chung k?t U23 châu Á v?*o tháng 1/2020. Ngay sau khi chia tay ?ình Tr?ng, nhi?u ng??i ngh? ngay t?i vi?c th?y Park s? ch?n Qu? Ng?c H?i (th? quân ?TQG Vi?t Nam) cho 1 trong 2 su?t trên 22 tu?i.
Tr??c ?ó, 5 c?u th? quá tu?i ???c HLV Park Hang Seo l?a ch?n v?*o danh sách chu?n b? cho SEA Games 30 g?m: Qu? Ng?c H?i, Nguy?n Tr?ng Ho?*ng, ?? Hùng D?ng, V? V?n Thanh v?* Nguy?n V?n To?*n.
Tuy nhiên theo thông tin m?i nh?t, th?y Park l?i b?t ng? không ch?n Qu? Ng?c H?i. 2 cái tên quá tu?i sát cánh cùng các ??*n em U22 Vi?t Nam t?i SEA Games 30 l?* Hùng D?ng v?* Tr?ng Ho?*ng.

Xem thêm khuy?n mãi th? thao, x? s? t?i HL8vietnam
Link: http://bit.ly/2JKqeEt
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0