India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Thùng ??ng ô dù b?ng thép hình tròn sang tr?ng

Thùng ??ng dù – K?*ch th??c: 22x57cm – Ch?t li?u: s?t s?n t?nh ?i?n – M?*u s?c : vi?n bao .....
  #1  
09-06-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 530 | 0.76 Per Day
Thùng ??ng ô dù b?ng thép hình tròn sang tr?ng


Thùng ??ng dù
– K?*ch th??c: 22x57cm
– Ch?t li?u: s?t s?n t?nh ?i?n
– M?*u s?c : vi?n bao quanh m?*u tr?ng

L?* s?n ph?m mang l?i s? ti?n l?i cho khách h?*ng hay nhân viên c?a b?n v?*o mùa m?a, giúp gi? khô n?n h?*nh lang c?a khách s?n.

Nh?ng l? nh? hình ch? th??*p bao quanh thùng ch?a ô giúp l?u thông gió kh?p bên trong l?* cho chi?c dù ???c nhanh khô h?n.

V?i ???ng k?*nh 220mm v?* chi?u cao 570mm, thùng ??ng dù không t?n quá nhi?u không gian ti?n s?nh n?i v? tr?* ??t. M?*u s?c ch? ??o l?* ?en v?* vi?n inox m?*u tr?ng bao quanh ph?n trên, góp ph?n t?o s? sang tr?ng v?* s?ch s?.

S?c ch?a cho m?i thùng l?* t? 5 ??n 7 chi?c dù thông th??ng. V? tr?* th?*ch h?p ?? l?* n?i hay ?ón ti?p khách, c??*a ra v?*o nh?* xe, tr?n tr?t khách s?n.

??c ?i?m s?n ph?m thùng ??ng ô dù:
– Thùng ??ng ô dù ???c s?n xu?t sang tr?ng, ti?n ?*ch, có các l? thông gió tránh ?m ??t, nhanh kho ô dù.
– Thùng ??ng ô dù có nhi?u nhi?u ki?u dáng khách nhau, có th? thay th? b?ng k? ??ng dù
– ??i v?i thùng ??ng dù trong phòng khách s?n thì ta nên ch?n k?*ch th??c thùng có th? ?? t?m 1-2 chi?c ??i v?i phòng ??n còn phòng ?ôi thì thùng ??ng t?m 3-4 chi?c dù ?? ti?n cho khách
– V? tr?* ??t: Thùng ??ng ô dù ???c ??t ? tr??c s?nh khách s?n, tr??c c??*a h?*ng, c??*a công ty ?? c?t b? dù g?n g?*ng, ng?n n?p v?* sang tr?ng
[?IMG]
Thùng ??ng ô dù

Cam kê?t vê? châ?t l???ng sa?n phâ?m
* Thùng ??ng dù la? sa?n phâ?m m??i 100%
* M??c gia? cu?a sa?n phâ?m tô?t nhâ?t so v??i gia? thi? tr???ng
* Châ?t l???ng sa?n phâ?m luôn ????c ?a?m ba?o va? cam kê?t v??i châ?t l??ng nh? qua?ng ca?o
* Chi?nh sa?ch giao ha?nh nhanh cho?ng va? luôn ?u?ng v??i li?ch he?n v??i kha?ch
* ?ô?i ngu? nhân viên luôn s??n sa?ng, nhiê?t ti?nh phu?c vu? mo?i quy? kha?ch mô?t ca?ch chu ?a?o nhâ?t
??a ?i?m mua h?*ng
** CÔNG TY TNHH SX VI?T XANH **
– S?: 108 Liên Khu 10 -11 , Ph??ng Bình Tr? ?ông, Qu??*n Bình Tân, TP. HCM.
Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net
Website: moitruongcongnghiep.vn
Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0