India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Giá thùng rác v?n phòng s? l??ng l?n giá s? có h?*ng ngay tphcm

Thùng Rác Nh?a Composite 50L - Ch?t li?u: Nh?a Composite c?t s?i th?y tinh II- Công n?ng s?n ph?m Thùng .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 661 | 0.85 Per Day
Giá thùng rác v?n phòng s? l??ng l?n giá s? có h?*ng ngay tphcm


Thùng Rác Nh?a Composite 50L

- Ch?t li?u: Nh?a Composite c?t s?i th?y tinh

II- Công n?ng s?n ph?m Thùng rác composite 50L:

- S?n ph?m ???c s?n xu?t t? nguyên li?u nh?a Composite c?t s?i th?y tinh (FRP), có kh? n?ng ch?ng cháy, ch?u ???c nhi?t ?? nóng , l?nh. S?n ph?m v?n gi? ???c hình dáng v?* m?*u s?c ban ??u khi ph?i ch?u các tác ??ng t? môi tr??ng bên ngo?*i nh?: m?a, n?ng …

- S?n ph?m ???c s?n xu?t, thi?t k? có thùng ??ng rác bên trong b?ng tôn m? k?m ?? ng??i s??* d?ng l?y rác ra m?t các d? d?*ng.

- S?n ph?m ???c ??nh v? b?ng bulong v?i ?? Granito ho?c b?ng nh?a Composite giúp cho s?n ph?m có ?? ch?c ch?n cao.

- Thùng rác nh?a Composite lo?i 50L hi?n ?ã v?* ?ang ???c s??* d?ng r?t r?ng rãi t?i các ??a ?i?m nh?: v?a hè, công viên, tr??ng h?c, b?nh vi?n, nh?* máy, x?* nghi?p v?* các ??a ?i?m công c?ng khác.

M?*u s?c: Xanh ho?c s?n xu?t theo yêu c?u.

[?IMG][?IMG]
Thùng rác 50 l?*t, chân nh?a??a ?i?m mua h?*ng
CÔNG TY TNHH S?N XU?T VI?T XANH
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
B?ng ?? Công Ty Vi?t Xanh
Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@c ongnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net
Website: moitruongcongnghiep.vn
Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep
– Thùng rác: Thùng rác nh?a, Thùng rác HDPE, thùng rác công c?ng, thùng rác môi tr??ng, Thùng rác cá heo, thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc ,thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t, thùng rác 240 l?*t, thùng rác 660 l?*t, thùng rác 95 l?*t, Thùng rác 60 l?*t ,thùng phân lo?i rác, thùng rác inox, thùng rác n?p l??*t.thùng rác ??p chân,Thùng rác Composite.
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0