India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

D?ch v? v??*n chuy?n h?*ng ?i campuchia 0938,276.988

Công ty V??*n T?i ??ng Phát chúng tôi chuyên chuy?n h?*ng l? v?* h?*ng container ?i Campuchia. Nh??*n g?i h?*ng .....
  #1  
11-29-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 797 | 0.92 Per Day
D?ch v? v??*n chuy?n h?*ng ?i campuchia 0938,276.988


Công ty V??*n T?i ??ng Phát chúng tôi chuyên chuy?n h?*ng l? v?* h?*ng container ?i Campuchia. Nh??*n g?i h?*ng hóa ?i Phnompenh. Chúng tôi cam k?t cung c?p d?ch v? chuy?n h?*ng S?*i Gòn - Phnompenh an to?*n v?i chi ph?* h?p lý nh?t, th?i gian v??*n chuy?n nhanh nh?t.
V??*n chuy?n g??*i h?*ng hóa ?i Campuchia - t? Campuchia v? Vi?t Nam. V?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p trong l?nh v?c v??*n chuy?n, d?/ b?c, x?p kho h?*ng v?* có trách nhi?m v?i công vi?c c?ng nh? s? h?u các lo?i xe t?i chuyên d?ng l?n, nhi?u lo?i k?*ch th??c khác nhau t? 1 t?n ??n 60 t?n, v??*n chuy?n h?*ng hóa b?ng ???ng b? ?i Cambodia thu??*n l?i v?* an to?*n h?n bao gi? h?t. Ngo?*i l?i th? v? xe t?i s??* d?ng trong ???ng b? ?? v??*n chuy?n h?*ng hóa.
Chúng tôi chuyên cung c?p d?ch v? v??*n chuy?n h?*ng hóa t? Vi?t Nam sang Campuchia b?ng ???ng ti?u ng?ch v?* ch?*nh ng?ch qua t?t c? các c??*a kh?u thu?c Tây Ninh, Bình Ph??c - T?nh Biên: An Giang
V??*n chuy?n h?*ng ?i Campuchia, L?*o g?m các d?ch v?:

V??*n chuy?n h?*ng l?, h?*ng ghép giao nh??*n t??*n n?i
V??*n chuy?n h?*ng phân ph?i, h?*ng công trình
V??*n chuy?n máy móc thi?t b?
D?ch v? l?*m th? t?c h?i quan t?i các c??*a kh?u
Chuy?n phát nhanh h?*ng hóa, ch?ng t?, h?*ng m?u ?i 1 ng?*y
Nh??*n v??*n chuy?n h?*ng t? Campuchia v? Vi?t Nam.


- M?t h?*ng chuyên ch? ??ng Phát: chuyên v??*n chuy?n h?*ng hóa ?i Campuchia, v??*n chuy?n h?*ng n?m ?i Campuchia, v??*n chuy?n qu?n áo ?i campuchia, v??*n chuy?n xe ??p ?i campuchia, v??*n chuy?n máy ép n??c m?*a ?i campuchia, v??*n chuy?n máy móc ?i campuchia, v??*n chuy?n g?m s? ?i campuchia, v??*n chuy?n l?ch ?i campuchia, v??*n chuy?n b?*n ?i campuchia, gh?, t?, gi??ng, k?, g? m? ngh?, g? n?i th?t, g? ngo?i th?t, v??*n chuy?n h?*ng th? công m? ngh? ?i campuchia, v??*n chuy?n mây tre lá ?i campuchia, v??*n chuy?n ch?ng t? ?i campuchia. v??*n chuy?n h?*ng m?u ?i campuchia, v??*n chuy?n th? t? ?i campuchia, v??*n chuy?n sách v? ?i campuchia, v??*n chuy?n h?*ng qu?* t?ng ?i campuchia, v??*n chuy?n h?*nh lý cá nhân ?i campuchia, v??*n chuy?n tranh ?i campuchia, v??*n chuy?n ?? g?m s? ?i campuchia, v??*n chuy?n nhãn mác ?i campuchia v?* v??*n chuy?n các lo?i h?*ng hóa khác ?i campuchia.

M?i thông tin chi ti?t xin vui lòng liên h? v?i công ty chúng tôi ?? ?u?c nhân viên t? v?n mi?n ph?*:
Công Ty TNHH DV - V?N T?I ??NG PHÁT
109/57/18 ???ng s? 8 Linh Xuân Qu??*n Th? ??c, TP.HCM
Hottline: 0938.276.988 - Zalo: 0903.250.783
Skype: thaitinh257
Website: vantaidongphat.com
Email: sale01.dongphat @gmail.comReply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0