India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

Công ty may ??ng ph?c - Mi?n ph?* thi?t k?, may m?u

Công ty b?n ?ang có nhu c?u may áo thun ??ng ph?c cho ??i ng? công nhân viên trong công .....
  #1  
10-03-2022
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 39
:
: 1,557 | 0.81 Per Day
Công ty may ??ng ph?c - Mi?n ph?* thi?t k?, may m?u


Công ty b?n ?ang có nhu c?u may áo thun ??ng ph?c cho ??i ng? công nhân viên trong công ty, x?* nghi?p, nh?* máy. B?n ?ang tìm ??i tác may áo thun ??ng ph?c uy t?*n, chuyên nghi?p, nhi?u n?m kinh nghi?m, giúp qu?* công ty thi?t k? v?* s?n xu?t ra nh?ng chi?c áo thun ?ng ý nh?t, phù h?p v?i yêu c?u ??i ?a s? công nhân viên phù h?p v?i t?*nh ch?t công vi?c c?a quý công ty. ?ã có X??ng may áo thun ??ng ph?c công ty không ch? thi?t k?, nên m?u v?* s?n xu?t áo thun, áo thun ??ng ph?c cho các công ty, ??n v?, nh?* máy x?* nghi?p l?n nh?. Công ty chúng tôi còn thi?t k? v?* s?n xu?t m?u áo thun ??ng ph?c cho các ??n v? ngo?i th?*nh cùng các t?nh th?*nh trên to?*n Qu?c.

X??ng may áo thun ??ng ph?c công ty chuyên thi?t k? v?* s?n xu?t:

- Áo thun, áo thun ??ng ph?c, áo thun qu?* t?ng

- Áo thun, áo thun ??ng ph?c, áo thun qu?ng cáo

- Áo thun, áo thun ??ng ph?c, áo thun c? tr?

- Áo thun, áo thun ??ng ph?c, áo thun c? tròn

- Áo thun, áo thun ??ng ph?c, áo thun c? tim

- Áo thun, áo thun ??ng ph?c, áo thun s? ki?n

- Áo thun, áo thun ??ng ph?c, áo thun th?i trang

- V?i ch?t li?u, k?*ch c? ?a d?ng v?* nhi?u m?u mã ??p

X??ng may áo thun ??ng ph?c qu?* t?ng công ty ngo?*i s? h?u ??i ng? nhân viên thi?t k? gi?i, chúng tôi còn s? h?u ??i ng? công nhân tay ngh? cao, thi?t k? v?* s?n xu?t ra nh?ng m?u áo thun ??ng ph?c luôn ???c khách h?*ng ?ánh giá cao, Ngo?*i khách h?*ng th??ng niên, công ty còn có không nh? khách h?*ng m?i. L?y m?c tiêu " khách h?*ng l?* th??ng ??’’ ?? ph?c v?, chúng tôi luôn luôn l?*m h?*i lòng khách h?*ng k? cá khách h?*ng khó t?*nh nh?t. D?ch v? t? v?n mi?n ph?* X??ng may áo thun ??ng ph?c công ty c?a chúng tôi ph?c v? khách h?*ng 24/7.

M?i chi ti?t xin vui lòng liên h?:

CÔNG TY TNHH SXTM MAY M?C TH?NH PHÁT

??a ch?: 269/99 Phan Huy Ích/P.14/ Q.Gò V?p / HCM

Hotline (028) 62 971 733– 0935.818.711 Zalo)

Email:Maymacthinhphat@gmail.com

Xuong may ao gio|Xuong may ao khoac|Xuong may A? thun|May ao khoac|May ao gio|Ao khoac gia re|Ao gio gia re|Ao gio qua tang|

May A? Kho?c,May Ao Khoac,May Ao Gio,May A? Gi?.xuong may ao gio, xuong may ao khoac.

May ?o kho?c,May Ao khoac dong phuc-Xuong may ?o KhO?C- A? Khoac Gia re HCM

C?M ?*N QUÝ KHÁCH ?Ã XEM.

“QUÝ KHÁCH L?U L??*I N?U C?N XIN HÃY G?I CHO CHÚNG TÔI”

 India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0