India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > CONSUMER MOVEMENT > Consumer Complaints Forum

To?* nh?* v?n phòng cho thuê nh? DT 60m2 t?i Bình Th?nh

V?n phòng nh? cho thuê t?i Qu??*n Bình Th?nh giá r?, v?n phòng có s?n th?m m?i 100%. Tên cao .....
  #1  
08-07-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 628 | 0.84 Per Day
To?* nh?* v?n phòng cho thuê nh? DT 60m2 t?i Bình Th?nh


V?n phòng nh? cho thuê t?i Qu??*n Bình Th?nh giá r?, v?n phòng có s?n th?m m?i 100%.

Tên cao ?c: THE OFFICE

??a ch?: 340/15A Ung V?n Khiêm, Ph??ng 25, Qu??*n Bình Th?nh

Thông tin cho thuê:

- L?ng (t?ng 1) ~55m2: 21.900.000?

- T?ng 2,3,4 ~60m2: 22,900,000?

- T?ng 5,6 ~60m2 (view sông Saigon): 22,900,000?* T?t c? giá thuê trên ch?a bao g?m thu? 10%.

- Xe: 120.000?/xe

- ?i?n: theo giá nh?* n??c

- N??c: mi?n ph?*

- Th?i gian l?*m vi?c: không gi?i h?nThông s? k? thu??*t:

- Xây d?ng: h?m, tr?t, l?ng, 5 t?ng

- Di?n t?*ch m?i s?*n s??* d?ng: ~60m2

- Máy l?nh m?i s?*n m?i 100%

- Thang máy m?i 100%

- B?o v? 24/24

- V? sinh luôn túc tr?c t?i to?* nh?*

- H??ng B?cCÔNG TY SG CITY Corporation

? Tr? s? ch?*nh: 33 Quách V?n Tu?n, Ph??ng 12, Qu??*n Tân Bình, Tp. H? Ch?* Minh

? Website: theoffice.vn/3173/van-phong-cho-thue-tai-quan-binh-thanh.html

HOTLINE: 0908442698 - 0962279923

Ghi chú:

Có ph?* huê h?ng cho công ty môi gi?i d?n khách ??n thuê th?*nh công.Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0