India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Xe gom rác 660 l?*t , thùng rác 660l có 03 bánh ?úc

Xe gom rác 660 l?*t , thùng rác 660l có 03 bánh ?úc Thùng rác 660 l?*t có bánh xe .....
  #1  
12-19-2018
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 175 | 0.57 Per Day
Xe gom rác 660 l?*t , thùng rác 660l có 03 bánh ?úc


Xe gom rác 660 l?*t , thùng rác 660l có 03 bánh ?úc

Thùng rác 660 l?*t có bánh xe ch? rác công c?ng c?c ti?n l?i , m?*u s?c ???*m sinh ??ng l?*m n?i b??*t thêm không gian xanh c?a môi tr??ng .M?*u thùng rác ?a d?ng ph?i m?*u theo yêu c?u ng??i dùng v?* s?n xu?t t? nguyên li?u nh?a composite ch?ng cháy an to?*n có th? ??t h?u h?t ? b?t kì m?i n?i có phát sinh rác th?i
KT: 1030 * 1400* 1200 mm
Có 02 bánh xe D= 375mm,1 bánh lái D=205mm
Có 02 n?p ???*y
01 tay kéo inox*) Thùng rác 660 l?*t ???c thi?t k? g?m có 3 bánh xe ( 2 bánh h?i v?*nh c?m l?n + 1 bánh ??c nh? ) giúp cho vi?c di chuy?n rác m?t cách thu??*n ti?n v?* nh? nh?*ng nh?t.

- N?p thùng ???c thi?t k? k?*n không ?? cho rác th?i b?c mùi, ng?n n??c m?a...

- v?i thi?t k? d?*y d?n, khung mi?ng thùng ???c thi?t k? b?i các g? ch?u l?c, giúp cho máy g?p rác dùng thao tác linh ho?t v?* s?ch s?.

- Thùng rác có 2 tay c?m trên n?p giúp ?óng m? n?p m?t cách d? d?*ng, linh ho?t.

- ?áy thùng k?*n không b? dò r? n??c th?i ra bên ngo?*i.

- Phù h?p v?i t?t c? các lo?i máy móc, xe v??*n chuy?n rác, xe gom rác.

V? tr?* ??t thùng rác:

- Thùng rác ???c ??t ? các n?i công c?ng

- Tr??ng h?c

- khu công nghi?p, khu nh?* x??ng

- V?n phòng, n?i công s?.- Thùng rác: Thùng rác nh?a, Thùng rác HDPE, thùng rác công c?ng, thùng rác môi tr??ng, Thùng rác cá heo, thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc ,thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t, thùng rác 240 l?*t, thùng rác 660 l?*t, thùng rác 95 l?*t, Thùng rác 60 l?*t,thùng phân lo?i rác, thùng rác inox, thùng rác n?p l??*t.thùng rác ??p chân,Thùng rác Composite

M?i chi ti?t Quý khách vui lòng liên h?:
Công ty TNHH SX Vi?t Xanh
ZALO: 098 398 0015 – Ms.H?ng
Tel:028- 3961. 0640 - FAX: 028-3961.0630
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, p. Bình Tr? ?ông, Q. Bình Tân
Email: greco@congnghiepvietxanh.com.vn
Website: https://thungracnhua.net
Blog: Thùng rác công c?ng, thùng rác công nghi?p
Youtube: Nh?a Vi?t Xanh
Google+: https://plus.google.com/u/0/+??cH?ngAnhNguy?n
Facebook: https://www.facebook.com/thungracso1/
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0