India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

X??ng s?n xu?t Khay G?, Gi? G?, Gi? ??ng Qu?* T?t

X??ng s?n xu?t gi? qu?* g?, khay g? ??ng qu?* t?t theo yêu c?u Gi?m 20% cho các ??n h?*ng .....
  #1  
11-08-2021
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 37
:
: 1,348 | 1.09 Per Day
X??ng s?n xu?t Khay G?, Gi? G?, Gi? ??ng Qu?* T?t


X??ng s?n xu?t gi? qu?* g?, khay g? ??ng qu?* t?t theo yêu c?u
Gi?m 20% cho các ??n h?*ng gi? qu?* g?, khay g? ??ng qu?* t?t.
Nh??*n l?*m v?i m?i s? l??ng
Giá t?i x??ng không qua trung gian.
Th?i gian giao h?*ng nhanh chóng.
In kh?c lazer tên, logo theo yêu c?u.
HAMET x??ng chuyên thi?t k? s?n xu?t s? v?* l?
h?p g?, khay g?, l?ch g?
h?p ??ng qu?* t?t
qu?* t?ng doanh nghi?p
h?p r??u g?….
LÝ DO NÊN CH?N H?P G? ??NG QUÀ T?NG T?T
Xu h??ng ch?n h?p qu?* t?ng cu?i n?m ng?*y c?*ng ???c các doanh nghi?p, công ty quan tâm . VÌ ?ây ch?*nh l?* c? h?i quan tr?ng ?? tri ân c?ng nh? g?n k?t v?i khách h?*ng nhi?u h?n
Ch?*nh vì th? nh?ng m?u h?p qu?* t?ng t?t b?ng g? luôn l?* xu h??ng ch?n l?a c?a các doanh nghi?p hi?n nay, vì h?p g? luôn ?áp ?ng ???c t?*nh th?m m? c?ng nh? s? sang tr?ng, cao c?p, giá tr? so v?i các ch?t li?u khác
VÌ SAO NÊN CH?N X??NG S?N XU?T HAMET C?A CHÚNG TÔI
?a d?ng v? m?u mã ch?t li?u
Có r?t nhi?u ph??ng án l?c ch?n s?n xu?t trên b? m?t h?p qua nh?: in ,kh?c, ép l?a, ép kim….
Hamet l?* công ty s?n xu?t bao bì g? có kinh nghi?m h?n 10 n?m trong ng?*nh v?* l?* ??i tác c?a nhi?u khách h?*ng c?ng nh? doanh nghi?p l?n nh? trong v?* ngo?*i n??c
Khi ??n v?i chúng tôi khách h?*ng luôn ???c nhân viên t? v?n, trao ??i t??*n tình nh?m tìm ra m?u h?p phù h?p v?i nhu c?u khách h?*ng c?ng nh? giá th?*nh t?t nh?t
S? h?u ??i ng? nhân viên có tay ngh? cao, nhi?u n?m trong ngh?
Máy móc luôn ???c c??*p nh??*t ??m b?o ?? ch?*nh xác, ti?n ?? s?n xu?t nhanh chóng
Cam k?t giá t?i kho x??ng không qua trung gian

B?n mong mu?n trao t?ng khách h?*ng , ??i tác món qu?* tri ân giá tr? trong d?p cu?i n?m
CÔNG TY TNHH S?N XU?T TH??*NG M??*I HAMET
X??ng S?n Xu?t: 299/98 Bình Th?*nh, P.Bình H?ng Ho?* B, Q.Bình Tân
Hotline/Zalo: 0932.600.925 Ms Ph??ng 0937.22.1030 Mr Khánh
Web: https://luuniemgo.com/
Email: quathucong2000@gmail.com

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0