India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Vi?c l?*m Vi?c L?*m Thêm Online Cho Sinh Viên

KINGGROUP TUY?N D?NG: TÌM KI?M ?NG VIÊN - CTV NH?P LI?U ONLINE T??*I NHÀ: ?Th?i gian: L?*m Online t?i nh?* .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 38
:
: 1,471 | 1.03 Per Day
Vi?c l?*m Vi?c L?*m Thêm Online Cho Sinh Viên


KINGGROUP TUY?N D?NG: TÌM KI?M ?NG VIÊN - CTV NH?P LI?U ONLINE T??*I NHÀ:?Th?i gian: L?*m Online t?i nh?* (th?i gian t? do, r?nh l?*m b??*n ngh?)

?L??ng: 260k/ng?*y (v??t ch? tiêu ???c c?ng thêm)

?Công vi?c: Nh??*p li?u, l?c thông tin theo t?*i li?u có s?n (???c h??ng d?n, ??*o t?o c? th? sau khi ??ng ký)

?Yêu c?u:

Không yêu c?u kinh nghi?m.

Có laptop, ?i?n tho?i k?t n?i m?ng.

Nhanh nh?n, ch?m ch?, nghiêm túc.

LIÊN H? WEBSITE TUY?N D?NG: https://atplink.com/vieclamkinggroup
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0