India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Tr?n b? maý t?*nh ti?n cho tr?* s?a

TR?N B? MÁY TÍNH TI?N CHO TRÀ S?A – CÀ PHÊ – SIÊU TH? MINI – C?A HÀNG ?N NHANH .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 476 | 0.72 Per Day
Tr?n b? maý t?*nh ti?n cho tr?* s?a


TR?N B? MÁY TÍNH TI?N CHO TRÀ S?A – CÀ PHÊ – SIÊU TH? MINI – C?A HÀNG ?N NHANH bao g?m các thi?t b?:
- Máy POS c?m ?ng
- Ph?n m?m qu?n lý bán h?*ng ( nhi?u t?*nh n?ng linh ho?t ?? qu?n lý)
- Máy in hóa ??n bill
- H?c ??ng ti?n t? ??ng
Có th? trang b? thêm
- Máy in tem dán ly (??i v?i tr?* s?a)
- Máy in nh?* b?p cho nh?* h?*ng hay c?* phê
================================================== ===
Nh??*n qu?* li?n tay khi ??t h?*ng
L?P ??T TOÀN QU?C
CAM K?T SAU BÁN HÀNG
- Ph?n m?m s??* d?ng v?nh vi?n không thu ti?n h?ng n?m
- T?t c? các thi?t b? b?o h?*nh 12 tháng
Tham kh?o t?i maytinhtiengiare.vn/san-pham/bo-may-tinh-tien-tra-sua-pos-sp754098.html
- Tham kh?o thêm nhi?u s?n ph?m : maytinhtiengiare.vn/
- ???c h? tr? 247 qua tr?c ti?p qua teamview, ultraview...
Liên h? & t? v?n:
Call zalo : 0931.789.069
??a ch? v?n phòng 176/5 Ni S? Hu?nh Liên - P.11 - Q.Tân Bình .

#bomaytinhtiensieuthi, #maytinhtienhoadon, #tronbomaytinhtientaphoa, #tronmaytinhtienbachhoa, #fullbomaytinhtiengiare
#cuahangsuata,
#maytinhtiendailysua
#bomaytinhtiensuata
#tronbotinhtiensuata
#tronbotras?a
#bomaytinhtientrasuaReply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0