India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Thùng Rác Chim Cánh C?t - Ch?t L??ng Cao, Giá C?c R?

Thùng rác chim cánh c?t composite [?IMG] Chim cánh c?t có hình dáng d? th??ng, có c?m giác g?n g?i .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 783 | 0.91 Per Day
Thùng Rác Chim Cánh C?t - Ch?t L??ng Cao, Giá C?c R?


Thùng rác chim cánh c?t composite
[?IMG]
Chim cánh c?t có hình dáng d? th??ng, có c?m giác g?n g?i v?i con ng??i. V?i b?n t?*nh hi?n l?*nh v?* kh? n?ng th?*ch nghi v?i th?i ti?t kh?c nghi?t m?* hi?m lo?*i chim n?*o co th? sánh k?p. Chi?c thùng rác hình chim cánh c?t mang ??c t?*nh g?n g?i, thân thi?n v?i con ng??i b?n b? ch?u ???c th?i ti?t kh?c nghi?t, hoá ch?t, va ???*p….

Thùng rác chim cánh c?t composite

– K?*ch th??c ( C x D) : 1050 x 480mm..
– M?*u s?c : Xanh + tr?ng
– Ch?t li?u Composite
– Có gi? PVC ??ng rác bên trong
– Xu?t s? : H?*ng Vi?t Nam m?i 100%.
– ??c ?i?m: ???c thi?t k? ph?c v? cho vi?c ??ng rác ? nh?* x??ng v?* n?i công c?ng.
[?IMG]
Thùng rác chim cánh c?t composite

– Thùng rác nh? g?n d? d?*ng di chuy?n ??n v? tr?* mong mu?n.
– R? ch?a rác ???c l?*m t? nh?a PP d? d?*ng tháo l?p, v? sinh s?ch s?, không gây t?n ??ng mùi hôi.
– Thùng rác ???c thi?t k? hình thú nh? g?n ng? ngh?nh, b?t m?t, giúp t?ng ý th?c b?o v? môi tr??ng, t? giác b? rác v?*o thùng c?a tr? em ngay t? khi còn nh? .

– V? tr?* ??t : Phù h?p ?? ??ng rác sinh ho?t, rác th?i y t?. ???c s??* d?ng nhi?u ? tr??ng m?m non, b?nh vi?n, công viên, khu vui ch?i gi?i tr?* …
[?IMG]
Thùng rác chim cánh c?t composite

Cam kê?t vê? châ?t l???ng sa?n phâ?m
* Thùng rác la? sa?n phâ?m m??i 100%
* M??c gia? cu?a sa?n phâ?m tô?t nhâ?t so v??i gia? thi? tr???ng
* Châ?t l???ng sa?n phâ?m luôn ????c ?a?m ba?o va? cam kê?t v??i châ?t l??ng nh? qua?ng ca?o
* Chi?nh sa?ch giao ha?nh nhanh cho?ng va? luôn ?u?ng v??i li?ch he?n v??i kha?ch
* ?ô?i ngu? nhân viên luôn s??n sa?ng, nhiê?t ti?nh phu?c vu? mo?i quy? kha?ch mô?t ca?ch chu ?a?o nhâ?t
[?IMG]
Thùng rác chim cánh c?t composite

??a ?i?m mua h?*ng
CÔNG TY TNHH S?N XU?T VI?T XANH
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
B?ng ?? Công Ty Vi?t Xanh
Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net
Website: moitruongcongnghiep.vn
Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep
– Thùng rác: Thùng rác nh?a, Thùng rác HDPE, thùng rác công c?ng, thùng rác môi tr??ng, Thùng rác cá heo, thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc ,thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t, thùng rác 240 l?*t, thùng rác 660 l?*t, thùng rác 95 l?*t, Thùng rác 60 l?*t ,thùng phân lo?i rác, thùng rác inox, thùng rác n?p l??*t.thùng rác ??p chân,Thùng rác Composite.
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0