India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Thùng rác công nghi?p, thùng rác nh?a công nghi?n qu??*n 7

GIAO HÀNG TOÀN QU?C ! Hotline: 0968 11 66 53 Thùng rác nh?a công nghi?p 100L --- Th? Gi?i Thùng .....
  #1  
06-01-2020
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 475 | 0.71 Per Day
Thùng rác công nghi?p, thùng rác nh?a công nghi?n qu??*n 7


GIAO HÀNG TOÀN QU?C ! Hotline: 0968 11 66 53 Thùng rác nh?a công nghi?p 100L --- Th? Gi?i Thùng Rác GI? HÀNG Trang ch? S?n ph?m Gi?i thi?u Cách Mua H?*ng Tin t?c Tin t?c Tin Thùng rác Tin Môi tr??ng Chia s? Tuy?n D?ng Liên h? THÙNG RÁC INOX - ?ang Gi?m Giá 50% - Cam K?t GIÁ R? NH?T TH? TR??NG TH? GI?I THÙNG RÁC NH?A - ?ang Gi?m Giá 50%-GIÁ R? NH?T TT Thùng Rác ?á Hoa C??ng - Gi?m Giá 50% - TH? GI?I THÙNG RÁC
Thùng rác nh?a 100 l?*t
[?IMG]


Thùng rác nh?a công nghi?p 100L -
??c ?i?m:

N?p ???*y k?*n
Có 2 bánh d? d?*ng di chuy?n

K?*ch th??c:

Dung t?*ch: 100 l?*t
52 cm x 46 cm x 80 cm

Ch?t li?u:


Nh?a HDPE

M?*u s?c:


Xanh lá cây, cam, v?*ng

V? tr?* ??t:
Thùng rác nh?a công nghi?p 100 l?*t th?*ch h?p ??t ? n?i thu gom rác t??*p trung c?a chung c?, khuôn viên khu công nghi?p, nh?* máy, công viên, khu vui ch?i gi?i tr?*, các khu du l?ch, l? h?i, tr??ng h?c chung c?, n?i công c?ng, khách s?n, khu vui ch?i gi?i tr?*, trung tâm th??ng m?i.


[?IMG]
Thùng rác nh?a 100 l?*t
–Thùng rác công c?ng n?*y có hình kh?i h?p khá ??c tr?ng ??m b?o vi?c ti?t ki?m di?n t?*ch ??t thùng rác c?ng nh? v?a ch?a ???c dung t?*ch rác l?n.
-Thùng ???c l?*m b?ng nh?a hpde cao c?p, ?ây l?* ch?t li?u nh?a m?i, không th? tái ch?, r?t thân thi?n v?i môi tr??ng, b? m?t thùng nh?n bóng r?t ??p m?t.
– Thùng có kh? n?ng ch?u ???c tác ??ng l?c l?n.
-N?p ???*y k?*n, ph? k?*n ho?*n to?*n mi?ng thùng rác giúp ng?n mùi hôi, ng?n n??c m?a tr?*n v?*o bên trong thùng, tránh gây ô nhi?m môi tr??ng. Trên n?p thùng có thi?t k? tay c?m ng??i dùng d? d?*ng c?m n?m m? n?p ra v?* b? rác v?*o.
-Thi?t k? 2 bánh xe cao su ?úc ??c, không ph?i b?o trì, b?o d??ng, ?*t b? ?n mòn, ??m b?o cho vi?c di chuy?n d? d?*ng. Giúp gi?m thi?u ?? nh?c nh?n cho ng??i lao công trong quá trình di chuy?n rác ??n n?i t??*p k?t.
[?IMG]
Thùng rác nh?a 100 l?*t
Cam kê?t vê? châ?t l???ng sa?n phâ?m
* ?ây la? sa?n phâ?m m??i 100%
* M??c gia? cu?a sa?n phâ?m tô?t nhâ?t so v??i gia? thi? tr???ng
* Châ?t l???ng sa?n phâ?m luôn ????c ?a?m ba?o va? cam kê?t v??i châ?t l??ng nh? qua?ng ca?o
* Chi?nh sa?ch giao ha?nh nhanh cho?ng va? luôn ?u?ng v??i li?ch he?n v??i kha?ch
* ?ô?i ngu? nhân viên luôn s??n sa?ng, nhiê?t ti?nh phu?c vu? mo?i quy? kha?ch mô?t ca?ch chu ?a?o nhâ?t
Vi?t Xanh l?* ??a ch? tin c??*y – uy t?*n phân ph?i dòng thi?t b? b?o v? môi tr??ng trong ?ó các s?n ph?m thùng rác: thùng rác ngo?*i tr?iv?i giá r? c? r? nh?t kèm theo ch?t l??ng t?t nh?t
??a ?i?m mua h?*ng
***CÔNG TY TNHH SX VI?T XANH ***
– S?: 108 Liên Khu 10 -11 , Ph??ng Bình Tr? ?ông, Qu??*n Bình Tân, TP. HCM
B?ng ?? Công Ty Vi?t Xanh
Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net
Website: moitruongcongnghiep.vn
Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep
– Thùng rác: Thùng rác nh?a, Thùng rác HDPE, thùng rác công c?ng, thùng rác môi tr??ng, Thùng rác cá heo, thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc ,thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t, thùng rác 240 l?*t, thùng rác 660 l?*t, thùng rác 95 l?*t, Thùng rác 60 l?*t ,thùng phân lo?i rác, thùng rác inox, thùng rác n?p l??*t.thùng rác ??p chân,Thùng rác Composite.
Thùng rác ngo?*i tr?i - TH? GI?I THÙNG RÁC Thùng rác v?n phòng - TH? GI?I THÙNG RÁC THÙNG RÁC CÔNG C?NG - Gi?m Giá 50% - Cam K?t GIÁ R? NH?T THÙNG RÁC CÔNG NGHI?P - Gi?m Giá 50% - Cam K?t GIÁ R? NH?T Thùng rác nh?a công nghi?p 100L - ??c ?i?m: N?p ???*y k?*n Có 2 bánh d? d?*ng di chuy?n K?*ch th??c: Dung t?*ch: 100 l?*t 52 cm x 46 cm x 80 cm Ch?t li?u: Nh?a HDPE M?*u s?c: Xanh lá cây, cam, v?*ng V? tr?* ??t: Thùng rác nh?a công nghi?p 100 l?*t th?*ch h?p ??t ? n?i thu gom rác t??*p trung c?a chung c?, khuôn viên khu công nghi?p, nh?* máy, công viên, khu vui ch?i gi?i tr?*, các khu du l?ch, l? h?i, tr??ng h?c chung c?, n?i công c?ng, khách s?n, khu vui ch?i gi?i tr?*, trung tâm th??ng m?i.
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0