India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Thùng rác có ?? ( Thùng rác công c?ng, thùng rác công nghi?p )

Thùng rác có ?? l?* d?ng s?n ph?m ???c thi?t k? có ph?n ?? c? ??nh bên d??i, t?ng t?*nh .....
  #1  
02-20-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 152 | 0.54 Per Day
Thùng rác có ?? ( Thùng rác công c?ng, thùng rác công nghi?p )


Thùng rác có ?? l?* d?ng s?n ph?m ???c thi?t k? có ph?n ?? c? ??nh bên d??i, t?ng t?*nh v?ng ch?c cho thùng trong quá trình s??* d?ng.

???c l?*m t? ch?t li?u nh?a HDPE, s?n ph?m không ch? c?ng cáp v?* b?n b?, m?* còn ch?ng ?n mòi hi?u qu?, ch?u ???c các tác ??ng ?nh h??ng t? th?i ti?t n?ng m?a nên không d? b? phai m?*u.

Thùng rác có ?? khi ???c ??t ? nh?ng n?i không b?ng ph?ng, có nhi?u ?á nh? l?i lõm c?ng r?t v?ng ch?c. Vi?c nh?* s?n xu?t thi?t k? thêm ph?n ?? c?a s?n ph?m ngay bên d??i m?c ??*ch l?* ?? nó có th? ???c dùng trong nhi?u tr??ng h?p khác nhau, không nh?t thi?t l?* ch? ? nh?ng n?i có bê tông b?ng ph?ng.

Trên th? tr??ng, thùng rác có ?? ???c thi?t k? ?a d?ng v? ki?u dáng, m?*u s?c v?* k?*ch th??c ?? phù h?p v?i nhu c?u th?c t? c?a ng??i dùng, s??* d?ng ch?a rác th?i trong các không gian sinh ho?t ? n?i công c?ng, trong b?nh vi?n, tòa nh?* v?n phòng… S?n ph?m có n?p h? ?? m?i ng??i có th? b? rác v?*o bên trong d? d?*ng, m?* không c?n dùng tay ti?p xúc v?i n?p thùng ?? m? ra, gây m?t v? sinh.


- Thùng rác: Thùng rác nh?a, Thùng rác HDPE, thùng rác công c?ng, thùng rác môi tr??ng, Thùng rác cá heo, thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc ,thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t, thùng rác 240 l?*t, thùng rác 660 l?*t, thùng rác 95 l?*t, Thùng rác 60 l?*t,thùng phân lo?i rác, thùng rác inox, thùng rác n?p l??*t.thùng rác ??p chân,Thùng rác Composite

M?i chi ti?t Quý khách vui lòng liên h?:
Công ty TNHH SX Vi?t Xanh
ZALO: 098 398 0015 – Ms.H?ng
Tel:028- 3961. 0640 - FAX: 028-3961.0630
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, p. Bình Tr? ?ông, Q. Bình Tân
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
Website: thungracnhua.net
Blog: Thùng rác công c?ng, thùng rác công nghi?p
Youtube: Nh?a Vi?t Xanh
Google+: plus.google.com/u/0/+??cH?ngAnhNguy?n
Facebook: Thùng rác nh?a, thùng rác composite, thùng rác công nghi?p Vi?t Xanh

Instagram: instagram.com/nhuavietxanh/
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0