India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc

Thùng rác nh?a composite có bánh xe 1000 l?*t [?IMG] Thùng rác nh?a composite có bánh xe 1000 l?*t l?* .....
  #1  
06-26-2021
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 39
:
: 1,557 | 0.78 Per Day
thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc


Thùng rác nh?a composite có bánh xe 1000 l?*t
[?IMG]
Thùng rác nh?a composite có bánh xe 1000 l?*t l?* lo?i thùng rác nh?a ???c l?*m b?ng ch?t li?u nh?a HDPE nh??*p kh?u. thùng rac1 nh?a có k?*ch th??c bao ngo?*i th?*ch h?p ch?a nhi?u lo?i rác th?i khác nhau. thùng rác nh?a có nhi?u m?*u s?c khác nhau cho khách h?*ng l?a ch?n xanh lam, xanh lá, ??, v?*ng, ghi, ?en,v.v

Thùng rác nh?a 1000 l?*t v?i nhi?u m?*u s?c ?a d?ng có th? in Logo, in ch?, c?*i Card, t?o vách ng?n, n?p ???*y theo yêu c?u Quý khách h?*ng.
T?*nh n?ng Thùng rác nh?a composite có bánh xe 1000 l?*t

???c thi?t k? theo tiêu chu?n Nh??*t B?n.
Thùng có ?? d?*y tuy?t v?i.
???c s?n xu?t b?ng nh?a HDPE nh??*p kh?u.
???c ?ng d?ng ch?a rác th?i r?ng rãi trong các phân x??ng, công ty ch? t?o bu lông, ?c v?*t, báng r?ng, ô tô xe máy., ??ng s?n, hóa ch?t,vv

Thông s? k? thu??*t
Model Thùng rác nh?a composite có bánh xe 1000 l?*t
K?*ch th??c 1400 x 1030 x 1000 mm
Dung tich 1000L
Ch?t li?u Composite
[?IMG]
Thùng rác nh?a 1000 l?*t


Cam kê?t vê? châ?t l???ng sa?n phâ?m
* ?ây la? sa?n phâ?m m??i 100%
* M??c gia? cu?a sa?n phâ?m tô?t nhâ?t so v??i gia? thi? tr???ng
* Châ?t l???ng sa?n phâ?m luôn ????c ?a?m ba?o va? cam kê?t v??i châ?t l??ng nh? qua?ng ca?o
* Chi?nh sa?ch giao ha?nh nhanh cho?ng va? luôn ?u?ng v??i li?ch he?n v??i kha?ch
* ?ô?i ngu? nhân viên luôn s??n sa?ng, nhiê?t ti?nh phu?c vu? mo?i quy? kha?ch mô?t ca?ch chu ?a?o nhâ?t
Vi?t Xanh l?* ??a ch? tin c??*y – uy t?*n phân ph?i dòng thi?t b? b?o v? môi tr??ng trong ?ó các s?n ph?m thùng rác: thùng rác ngo?*i tr?i v?i giá r? c? r? nh?t kèm theo ch?t l??ng t?t nh?t
??a ?i?m mua h?*ng
***CÔNG TY TNHH SX VI?T XANH ***
– S?: 108 Liên Khu 10 -11 , Ph??ng Bình Tr? ?ông, Qu??*n Bình Tân, TP. HCM

Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net
Website: moitruongcongnghiep.vn
Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep
– Thùng rác: Thùng rác nh?a, Thùng rác HDPE, thùng rác công c?ng, thùng rác môi tr??ng, Thùng rác cá heo, thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc ,thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t, thùng rác 240 l?*t, thùng rác 660 l?*t, thùng rác 95 l?*t, Thùng rác 60 l?*t ,thùng phân lo?i rác, thùng rác inox, thùng rác n?p l??*t.thùng rác ??p chân,Thùng rác Composite.


 India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0