India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Thùng phân lo?i rác 3 ng?n s?n xu?t ho?*n to?*n t? ch?t li?u nh?a composite

Thùng phân lo?i rác 3 ng?n – Nguyên li?u: nh?a composite – K?*ch th??c 40 x 90 cm – Chi?u .....
  #1  
11-11-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 530 | 0.76 Per Day
Thùng phân lo?i rác 3 ng?n s?n xu?t ho?*n to?*n t? ch?t li?u nh?a composite


Thùng phân lo?i rác 3 ng?n
– Nguyên li?u: nh?a composite
– K?*ch th??c 40 x 90 cm
– Chi?u cao 75 cm
– Dung t?*ch: 60Lx3 (180L)
– M?*u s?c: xanh lá – tr?ng – xám
– H?*ng Vi?t Nam, m?i 100%
[?IMG]
Thùng rác 3 ng?n phân lo?i.
– Thùng rác 3 ng?n phân lo?i ???c thi?t k? v?* s?n xu?t ho?*n to?*n t? ch?t li?u nh?a composite nên có ?? b?n cao v?* m?u mã ??p, s?n ph?m có b? m?t láng m?n giúp d? d?*ng v? sinh s?ch s?, ???c thi?t k? v?i 3 ng?n song song ?? thu??*n ti?n cho vi?c b? rác, thùng chia l?*m 3 ng?n v?i 3 m?*u giúp phân bi?t rác h?u c?, vô c?, rác tái ch?.
T?*nh n?ng c?a s?n ph?m.
– Thùng rác 3 ng?n phân lo?i ???c l?*m b?ng nh?a composite, r?ng ? gi?a ?? ch?a r? ??ng rác, không d? bi?n d?ng hay cong vênh trong quá trình s??* d?ng
-Thân thùng rác v?* r? ch?a l?*m b?ng composite nên không b? ?n mòn hay m?c nác d??i tác d?ng c?a n??c rác, môi tr??ng hay th?i ti?t n?ng, m?a.
–Thùng ch?a rác l?*m t? nh?a composite không tái ch? ???c nên h?n ch? v?n ?? b? m?t tr?m khi ??t bên ngo?*i.
– Thùng rác 3 ng?n v?i thi?t k? 3 m?*u s?c khác nhau giúp ng??i s??* d?ng d? d?*ng phân lo?i rác h?u c?, vô c?, rác có th? tái ch? ngay t?i ngu?n giúp vi?c thu gom rác thu??*n ti?n h?n.
Cam kê?t vê? châ?t l???ng sa?n phâ?m
* Thùng rác 3 ng?n phân lo?i la? sa?n phâ?m m??i 100%
* M??c gia? cu?a sa?n phâ?m tô?t nhâ?t so v??i gia? thi? tr???ng
* Châ?t l???ng sa?n phâ?m luôn ????c ?a?m ba?o va? cam kê?t v??i châ?t l??ng nh? qua?ng ca?o
* Chi?nh sa?ch giao ha?nh nhanh cho?ng va? luôn ?u?ng v??i li?ch he?n v??i kha?ch
* ?ô?i ngu? nhân viên luôn s??n sa?ng, nhiê?t ti?nh phu?c vu? mo?i quy? kha?ch mô?t ca?ch chu ?a?o nhâ?t
[?IMG]
Quy trình bán thùng phân lo?i rác 3 ng?n.
B1: Ti?p nh??*n thông tin v?* l?ng nghe nhu c?u khách h?*ng m?t cách ??y ?? nh?t
B2: Ghi nh??*n, phân t?*ch ??i tho?i ?? tìm ra nhu c?u th?c s? ch?*nh xác nh?t
B3: ??a ra gi?i pháp t?i ch? ??i v?i nhu c?u ?ã rõ r?*ng
B4: Tham v?n c?p trên v?* tr? l?i b?ng Email các gi?i pháp t? v?n phù h?p nh?t
B5: Xác nh??*n, th?ng nh?t ??n h?*ng v?* ship h?*ng theo yêu c?u c?a ng??i mua
??a ?i?m mua h?*ng
*** CÔNG TY TNHH S?N XU?T VI?T XANH ***
– S?: 108 Liên Khu 10 -11 , Ph??ng Bình Tr? ?ông, Qu??*n Bình Tân

B?ng ?? Công Ty Vi?t Xanh
Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net
Website: moitruongcongnghiep.vn
Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep
– Thùng rác: Thùng rác nh?a, Thùng rác HDPE, thùng rác công c?ng, thùng rác môi tr??ng, Thùng rác cá heo, thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc ,thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t, thùng rác 240 l?*t, thùng rác 660 l?*t, thùng rác 95 l?*t, Thùng rác 60 l?*t ,thùng phân lo?i rác, thùng rác inox, thùng rác n?p l??*t.thùng rác ??p chân,Thùng rác Composite.
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0