India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Thùng nh?a g?p l?* lo?i thùng ch?a ?? ch?c ch?n

Thùng nh?a g?p l?* lo?i thùng ch?a ?? ch?c ch?n, c?ng cáp nh?ng l?i có th? g??*p l?i ???c ?? .....
  #1  
01-26-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 152 | 0.54 Per Day
Thùng nh?a g?p l?* lo?i thùng ch?a ?? ch?c ch?n


Thùng nh?a g?p l?* lo?i thùng ch?a ?? ch?c ch?n,
c?ng cáp nh?ng l?i có th? g??*p l?i ???c ?? ti?t ki?m không gian khi không dùng ??n ho?c khi di chuy?n thùng ??n n?i khác. Thùng nh?a g?p khi m? n?p ... Save Thông tin s?n ph?m Tag s?n ph?m Thùng nh?a g?p l?* lo?i thùng ch?a ?? ch?c ch?n, c?ng cáp nh?ng l?i có th? g??*p l?i ???c ?? ti?t ki?m không gian khi không dùng ??n ho?c khi di chuy?n thùng ??n n?i khác. M? thùng nh?a g?p Thùng nh?a g?p khi m? n?p C?u t?o thùng nh?a g?p (h?p nh?a x?p): thùng nh?a g?p Thùng nh?a g?p khi ?ã g?p g?n Ch?t li?u: nh?a, nh?a PP ??c t?*nh n?i b??*t: có th? tái ch?, thân thi?n v?i môi tr??ng, không ?nh h??ng t?i s?c kh?e K?*ch th??c Ngo?*i: 600 x 400 x 318mm

- Trong: 560 x 360 x 290mm Ngo?*i: 400 x 300 x 220mm

- Trong: 340 x 265 x 215mm Ngo?*i: 800 x 600 x 330mm

- Trong: 765 x 550 x 320mm Tr?ng l??ng: ~4kg Kh?i l??ng h?*ng có th? ch?a trong thùng: 50kg M?*u s?c: xám, xanh ?u ?i?m c?a thùng nh?a x?p: Thùng nh?a x?p Thùng nh?a x?p giá r? phân ph?i to?*n qu?c L?*m t? nh?a PP, khung v? r?t d?*y v?* ch?c ch?n.
kh? n?ng ch?u va ???*p t?t, ch?a ??ng ???c nhi?u h?*ng hóa (50kg) ?? b?n cao, b?n b? v?i th?i gian.
B? m?t ?ã ???c ph? l?p ch?ng tr?y, ng??i dùng tho?i mái ch?a ??ng h?*ng hóa m?* không s? b? tr?y x??c,
h? h?ng b? m?t c?a h?*ng hóa. Thi?t k? có th? g?p, x?p ti?n l?i.
Khi không s??* d?ng có th? g?p l?i ?? ti?t ki?m không gian l?*m vi?c, d? d?*ng mang vác, di chuy?n.
???c s??* d?ng nhi?u trong các khu công nghi?p, nh?* máy s?n xu?t linh ki?n ?i?n t??*, ph? tùng ô tô, xe máy...
H?p nh?a g?p ??ng linh ki?n

thùng nh?a công nghi?p , thùng nh?a giá r? , thùng nh?a b?*t , thùng nh?a ?an l??i , thùng nh?a vuông , thùng nh?a ??ng ?? , thùng nh?a ,composite , thùng nh?a vi?t xanh , cont nh?a , sóng nh?a , gi? nh?a ,thùng nh?a trong có bánh xe , thùng nh?a có bánh xe

M?i chi ti?t Quý khách vui lòng liên h?:
Công ty TNHH SX Vi?t Xanh
Zalo : 098 398 0015 : H?ng Anh
Tel:028-3961.0640 - FAX: 028-3961.0630
??a ch?: 108 liên khu 10-11, ph??ng Bình Tr? ?ông, Bình Tân, H? Ch?* Minh
Email: greco@congnghiepvietxanh.com.vn
Website: https://congnghiepxanh.com
Blog: Nh?a Vi?t Xanh - Vi?t Xanh Plastic
Youtube: Nh?a Vi?t Xanh
Google+: https://plus.google.com/u/0/+??cH?ngAnhNguy?n
Facebook: Pallet nh?a Vi?t xanh, pallet nh?a giá r?Instagram:


https://www.instagram.com/nhuavietxanh
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0