India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Phân ph?i Switch PoE Acorid - Ch?*nh hãng, giá chi?t kh?u t?t

PHÂN PH?I SWITCH POE ACORID T??*I VI?T NAM- LIÊN H? MS.GIANG-0965.072.484 (LIGHTJSC) K?*nh g??*i quý khách h?*ng, LightJSC k?*nh chúc .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 943 | 0.99 Per Day
Phân ph?i Switch PoE Acorid - Ch?*nh hãng, giá chi?t kh?u t?t


PHÂN PH?I SWITCH POE ACORID T??*I VI?T NAM- LIÊN H? MS.GIANG-0965.072.484 (LIGHTJSC)
K?*nh g??*i quý khách h?*ng,
LightJSC k?*nh chúc công vi?c kinh doanh c?a khách h?*ng, ??i tác luôn thu??*n l?i.
V?i m?c tiêu mang t?i gi?i pháp công ngh? t?t nh?t, LightJSC ?? xu?t t?i quý khách s?n ph?m Acorid PoE Switch.
S?n ph?m ???c th? tr??ng ?ánh giá cao nh? s? h?u các t?*nh n?ng v??t tr?i, khác bi?t so v?i các th??ng hi?u khác trên th? tr??ng:
1. Switch ??u tiên hi?n th? công su?t tiêu th? Realtime
2. Hi?n th? m?c ?? tiêu th? công su?t (Các ng??ng 10% - 60% - 90%)
3. T? ??ng s??*a l?i v?* reboot thi?t b? ???c k?t n?i t? c?ng PoE
4. Qu?n lý các c?ng PoE theo th? t? ?u tiên
5. T? l? l?i th?p, d??i 0,03%
Quý khách h?*ng quan tâm vui lòng liên h? Zalo: 0965.072.484 (Ms.Giang LightJSC) ?? ???c h? tr? t?t nh?t.
LightJSC hy v?ng ???c h?p tác lâu d?*i v?i khách h?*ng v? gi?i pháp Acorid n?*y!
Chúc khách h?*ng, ??i tác s?c kh?e & th?*nh công,
Trân tr?ng,
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0