India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Pallet nh?a ch?a phuy ch?ng tr?*n d?u SPP102 - Nh?a vi?t xanh

Pallet ch?ng tr?*n lo?i 2 thùng phi [?IMG] 14 Th2 L?* s?n ph?m ???c thi?t k? ?áp ?ng nhu c?u .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 943 | 0.99 Per Day
Pallet nh?a ch?a phuy ch?ng tr?*n d?u SPP102 - Nh?a vi?t xanh


Pallet ch?ng tr?*n lo?i 2 thùng phi

[?IMG]
14
Th2
L?* s?n ph?m ???c thi?t k? ?áp ?ng nhu c?u x??* lý s? c? tr?*n vãi nhiên li?u, d?u, hóa ch?t dùng trong công nghi?p, th??ng m?i…C? ??ng v?* hi?u qu? t?i các nh?* x??ng, cho các ph??ng ti?n v??*n t?i v?* t?t c? các khu v?c có nguy c? x?y ra tr?*n vãi rò r?.
Pallet ch?ng tr?*n lo?i 2 thùng phi
Model : VX2-P
– K?*ch th??c (mm): 1300*680*300 (L*W*H)
– Th? t?*ch ch?a: 32 Gal – 120 l?*t
– Kh?i l??ng t?i: 2000 kg
– V??*t li?u: 100% Polyethylene
– Có van x? ?áy
[?IMG]
Pallet ch?ng tr?*n d?u hóa ch?t lo?i 2 thùng phi

T?*nh n?ng k? thu??*t:
– Có van x? ?áy
– Ch?u ???c hóa ch?t ?n mòn
– Có th? ch?a ???c r?t nhi?u ch?t l?ng b? ??, giúp l?u tr? v?* chuy?n t?i thùng d?u, hóa ch?t, ch?ng tr?*n
– S?*n ch?ng tr??t, tháo r?i d? d?*ng, v? sinh nhanh chóng khi tr?*n ch?t l?ng
– Có th? dùng v?i xe nâng h? (truy c??*p theo 2 ph?*a)
– Tiêu chu?n ?áp ?ng: EPA, SPCC
[?IMG]
Pallet ch?ng tr?*n d?u hóa ch?t lo?i 2 thùng phi

** ?ng d?ng:
Pallet ch?ng tr?*n th??ng ???c s??* d?ng r?ng rãi trong s?n xu?t ô tô, hoá d?u, s?n xu?t công nghi?p, phòng th?* nghi?m, công nghi?p th?c ph?m, công nghi?p ?i?n, n?ng l??ng m?i v?* các l?nh v?c khác.
Cam kê?t vê? châ?t l???ng sa?n phâ?m
* Pallet nh?a la? sa?n phâ?m m??i 100%
* M??c gia? cu?a sa?n phâ?m tô?t nhâ?t so v??i gia? thi? tr???ng
* Châ?t l???ng sa?n phâ?m luôn ????c ?a?m ba?o va? cam kê?t v??i châ?t l??ng nh? qua?ng ca?o
* Chi?nh sa?ch giao ha?nh nhanh cho?ng va? luôn ?u?ng v??i li?ch he?n v??i kha?ch
* ?ô?i ngu? nhân viên luôn s??n sa?ng, nhiê?t ti?nh phu?c vu? mo?i quy? kha?ch mô?t ca?ch chu ?a?o nhâ?t
??a ?i?m mua h?*ng
CÔNG TY TNHH S?N XU?T VI?T XANH
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
B?ng ?? Công Ty Vi?t Xanh
Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net
Website: moitruongcongnghiep.vn
Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: h linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0