India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

N??c r??*a xe không ch?m ch?*nh hãng HIROMA ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay

N??c r??*a xe không ch?m ch?*nh hãng HIROMA ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay 165.000 ? Tình tr?ng M?i 100% .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 372 | 0.65 Per Day
N??c r??*a xe không ch?m ch?*nh hãng HIROMA ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay


N??c r??*a xe không ch?m ch?*nh hãng HIROMA ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay
165.000 ?

Tình tr?ng
M?i 100%
0903 684 918
Nh?n tin
??a ch? ng??i bán:
S? 16 ???ng s? 10, F. Bình H?ng Hòa B, Q. Bình Tân, Qu??*n Bình Tân, H? Ch?* Minh

-THÔNG TIN S?N PH?M.

-N??C R?A XE KHÔNG CH??*M HIROMA CHÍNH HÃNG HIROMA

-Công d?ng: R?A XE KHÔNG C?N CH??*M GIÚP TI?T KI?M TH?IGIAN CÔNG S?C. DUNG D?CH HÓA CH?T S? BÁM LÊN DÀN ÁO VÀ LÀM M?M CH?T B?N KHI?NCH?T B?N T? TRÔI XU?NG. SAU ?Ó CH? C?N X?T L??*I B?NG VÒI N??C ÁP L?C CAO LÀ XE ?Ã S??*CH BÓNG ??N 95%.

?HIROMA TH??*NG HI?U MÁY R?A XE VÀ CÁC S?N PH?M CH?M SÓC XE UY TÍN ???C ?A S? NG??I TIÊU DÙNG TINT??NG VÀ L?A CH?N ?

?M?U MÃ CHAI R?T ??P, CH?C CH?N T??*O S? SANG TR?NG KHI C?N LÊN ?Ã TH?Y S? KHÁC BI?T T? S?N PH?M CHÍNH HÃNG HIROMA SO V?I NH?NG S?N PH?M KHÁC ?

?DUNG D?CH ??M ??C GIÚP TI?T KI?M CHO NG??I S? D?NG ?

?KH? N?NG T??*O B?T NHI?U T??*O S? THÍCH THÚ CHO NG??I S? D?NG ?

?H??*NG CAM T??*I MÁT D? CH?U GIÚP NG??I R?A XE C?M TH?Y THO?I MÁI NH? NHÀNG ?
?DÀN ÁO S? S??*CH BÓNG SAU KHI R?A, DÀN NH?A NHÁM VÀ L?P XE S? ?EN NH? ???C PH? 1 L?P D???*NG ?

??? PH TRUNG TÍNH AN TOÀN CHO DA TAY KHÔNG B? NÓNG B?NG HAY NG?A KHI S? D?NG C?NG NH? KHÔNG ?N MÒN H??*I L?P S?*N XE ?

-TH??*NG HI?U: HIROMA

-M?T S? HÌNH ?NH M?U CHAI N??C R?A XE KHÔNG CH??*M M?U M?I CHÍNH HÃNG HIROMA DUNG TÍCH 1 LÍT

Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0