India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Máy r??*a xe cho ti?m r??*a xe máy ch?*nh hãng HIROMA DHL - 0522 plus

Máy r??*a xe cho ti?m r??*a xe máy ch?*nh hãng HIROMA DHL - 0522 plus 5.950.000 ? N?i bán H? .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 372 | 0.65 Per Day
Máy r??*a xe cho ti?m r??*a xe máy ch?*nh hãng HIROMA DHL - 0522 plus


Máy r??*a xe cho ti?m r??*a xe máy ch?*nh hãng HIROMA DHL - 0522 plus
5.950.000 ?

N?i bán
H? Ch?* Minh
Tình tr?ng
M?i 100%
0903 684 918
Nh?n tin
??a ch? ng??i bán:
S? 16 ???ng s? 10, F. Bình H?ng Hòa B, Q. Bình Tân, Qu??*n Bình Tân, H? Ch?* Minh

-?Ã CH?N MUA MÁY R?A XE HÃY CH?N NGAY MÁY R?A XE CHÍNH HÃNG HIROMA

-HIROMA DÒNG MÁY R?A XE GIA ?ÌNH VÀ CHO TI?M R?A XE CHUYÊN NGHI?P N?I TI?NG ???C BÁN CH??*Y NH?T VI?T NAM VÀ LÀ L?A CH?N ??U HÀNG ??U C?A NG??I TIÊU DÙNG KHI CH?N MUA MÁY R?A XE CAO ÁP.

-NÓI ??N MÁY R?A XE CH?C H?N AI C?NG BI?T ??N TH??*NG HI?U MÁY R?A XE CHÍNH HÃNG HIROMA VÌ ?? B?N CAO, KI?U DÁNG ??P, CH? ?? B?O HÀNH CHÍNH HÃNG T??*I VI?T NAM, ÁP L?C C?C M??*NH VÀ ?? KHÁ ÊM ÁI KHI HO??*T ??NG.

-?Ã MU?N M? TI?M R?A XE HO?C ??*N GI?N LÀ MU?N NÂNG C?P CHI?C MÁY R?A XE CHO TI?M MÌNH M?T CHI?C MÁY R?A XE M?I CAO SU?T CAO H?*N, ÁP L?C M??*NH H?*N, CÓ NHI?U TÍNH N?NG TI?N L?I H?*N ?? GIÚP CHÚNG TA D? DÀNG H?*N TRONG CÔNG VI?C: R?A 1 CHI?C XE NHANH H?*N, TI?T KI?M TH?I GIAN VÀ ?I?N N??C C?NG NH? NHÂN CÔNG NH?M NÂNG CAO L?I NHU?N CHO TI?M THÌ QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY NGH? NGAY ??N MÁY R?A XE CAO ÁP CHÍNH HÃNG HIROMA MODEL DHL - 0522 M?U 2018 CÓ ??Y ?? ?U ?I?M ?ÁP ?NG ???C NHU C?U C?A QUÝ KHÁCH HÀNG NH?:

DÒNG MÁY HIROMA model DHL - 0522 công su?t m?nh m? h?n lên ??n 2300w t?o ra áp l?c n??c c?c m?nh lên ??n 80 ??n 100 bar M??*NH H?*N G?P ?ÔI, G?P 3 l?n máy r??*a xe dây ?ai thông th??ng.

-Máy r??*a xe cao áp ch?*nh hãng HIROMA Model DHL - 0522 ??u piston máy l?* PISTON TR?C KHU? kho? kho?n, PISTON có TRÁNG L?P CERAMIC giúp NÂNG CAO TU?I TH? piston v?* có th? HO??*T ??NG LIÊN T?C LÂU DÀI phù h?p cho ti?m r??*a xe v?a v?* nh?.

-Máy r??*a xe cao áp ch?*nh hãng HIROMA Model DHL - 0522 m?u 2018 ???c NHÀ S?N XU?T ?U ÁI trang b? cho máy thêm TÍNH N?NG T? NG?T khi không bóp cò súng v?* t? ho?t ??ng l?i khi bóp cò súng giúp ng??i dùng ti?n l?i v?* ch? ??ng h?n khi dùng máy.

-Thi?t k? máy nh? g?n h?n phù h?p cho ti?m r??*a xe có không gian nh?.

-MÁY R?A XE HÀNG CHÍNH HÃNG HIROMA DHL - 0522 LÀ M?U MÁY R?A XE DÀNH CHO TI?M R?A XE MÁY BÁN CH??*Y NH?T HI?N NAY

-?ÁNH GIÁ MÁY R?A XE CHO TI?M R?A XE MÁY DHL - 0522

-H??NG D?N S? D?NG MÁY R?A XE DHL - 0522
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0