India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Kem L?nh v?* Bánh Sinh Nh??*t Nhân Kem L?nh ZION MOUNTAIN- PINKY –NELLY

Công ty Thiên Tâm chuyên cung c?p cho th? tr??ng các dòng s?n ph?m Kem L?nh v?* Bánh Sinh Nh??*t .....
  #1  
04-03-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 152 | 0.54 Per Day
Kem L?nh v?* Bánh Sinh Nh??*t Nhân Kem L?nh ZION MOUNTAIN- PINKY –NELLY


Công ty Thiên Tâm chuyên cung c?p cho th? tr??ng các dòng s?n ph?m Kem L?nh v?* Bánh Sinh Nh??*t Nhân Kem L?nh ZION MOUNTAIN- PINKY –NELLY.
CAM K?T LÀM HOÀNG TOÀN B?NG TRÁI CÂY T? NHIÊN 100% KHÔNG CH?A B?T K? THÀNH PH?M HÓA H?C NÀO
Hi?n nay, s?n ph?m ch?*nh c?a chúng tôi l?*: Bánh kem l?nh, bánh sinh nh??*t nhân kem l?nh, bánh kem l?nh nelly pinky, bánh kem pinky, bánh kem l?nh pinky nelly
BÁNH KEM: nói ??n cái n?*y thì ai c?ng bi?t r?i, trong các b?a ti?c v?* ??c bi?t l?* sinh nh??*t luôn có nó. Nh?ng tr??c gi? ch?c b?n ch? luôn dùng lo?i bánh kem ph? thông truy?n th?ng ph?i không ? N?u ?ã t?ng 1 l?n ?n qua bánh kem, ch?c b?n c?ng bi?t cái mùi v? nó nh? th? n?*o r?i, th??*m ch?* bây gi? khi v?a xem b?*i vi?t n?*y v?a hình dung l?i b?n c?ng bi?t nó ra sao ?
Còn mùi v? gì khác l? không ?
B?n ?ã t?ng ?n qua lo?i BÁNH KEM l?*m ho?*n to?*n t? kem l?nh v?* trái cây t??i ch?a ? Nó có v? ng?t nh? - l?nh – mát c?c k? l? mi?ng. V?* ngay bây gi?, b?n b?t máy lên g?i Thiên Tâm l?* có ngay ch? c?ng không c?n ch? ??n d?p sinh nh??*t l? gì ?âu nha!
Ph?n kem l?nh l?*m t? công ngh? m?i c?a Israel, v?* m?*u s?c c?a bánh thì ho?*n to?*n chi?t xu?t t? m?*u trái cây t??i, không ph?i ph?m m?*u hóa h?c, an to?*n 100%
Còn lo?i BÁNH SINH NH?T NHÂN KEM L??*NH, ngon nh?t l?* h??ng Vanila – Chocolate, b?n có th? ch?n 1 trong 2 mùi ho?c c? 2 trong cùng 1 chi?c bánh
Ngo?*i ra, còn có các h??ng v? khác nh?: Xo?*i, S?u Riêng, Dâu, D?a, Chanh, Chanh Dây, Cam, Th?m, Mãng C?u, Lá D?a, Khoai Môn, B?c H?*, Rhum Nho, Moka, Tr?* Xanh, Chu?i, Me, ???*u ??, Straccitela, Vani, Chocolate.
LIÊN H? NGAY S? HOTLINE BÊN D??I ?? NH?N NGAY 1 BÁNH KEM L??*NH THEO H??*NG V? MÌNH THÍCH
Liên H?:
Công Ty TNNHH S?n Xu?t Th??ng M?i Phát Triên THIÊN TÂM
Hotline: 0932665039 & 0916014004
#banhsinhnhatnhankemlanh
#nuocuongtinhkhietcanaan
#KemNellyPinky
#BanhKemLanhIceCream
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0