India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

K? ?a n?ng ?? size

K? ?a n?ng ?? size - K? có th? l?p ráp thêm lên tùy theo nhu c?u c?a khách. - .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 135 | 0.53 Per Day
K? ?a n?ng ?? size


K? ?a n?ng ?? size
- K? có th? l?p ráp thêm lên tùy theo nhu c?u c?a khách.
- K?*ch th??c t?ng size:
+ k? : 12 x 18 x 8 cm
+ K? :15 x 25 x 11 cm
+ K? : 21 x 35 x 15 cm
+ K?: 30 x 48.5 x 17 cmKhay ph? tùng, k? d?ng c? nh?a

Ch?*nh sách b?o h?*nh v?* cam k?t c?a VI?T XANH ??i v?i s?n ph?m:

Khay ph? tùng, k? d?ng c? nh?a mang nhãn hi?u VietXanh ,VietXanh l?* ??n v? tr?c ti?p s?n xu?t v?* phân ph?i trên to?*n qu?c.


– T?t c? s?n ph?m ch?*nh hãng ??u có logo Vi?t Xanh in chìm trên n?p v?* ???c dán tem b?o h?*nh theo tiêu chu?n.

– S?n ph?m ch?*nh hãng, m?i 100%, giao h?*ng t?i t??*n ??a ch? khách h?*ng.

– ??i ng? bán h?*ng t? v?n nhi?t tình, giao h?*ng nhanh chóng chuyên nghi?p sau khi nh??*n ???c thông tin yêu c?u mua h?*ng c?a b?n.

Vi?t Xanh l?* ??a ch? tin c??*y – uy t?*n phân ph?i dòng thi?t b? b?o v? môi tr??ng trong ?ó các s?n ph?m thùng rác:thùng rác ngo?*i tr?i v?i giá r? c? r? nh?t kèm theo ch?t l??ng t?t nh?t

??a ?i?m mua h?*ng
CÔNG TY TNHH S?N XU?T VI?T XANH

??a ch?: 108 Liên khu 10-11, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM

Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM

HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : www.thungracnhua.net

Website: moitruongcongnghiep.vn

Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: Vi?t Xanh Eco - S?n ph?m công nghi?p v?* môi tr??ng
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: Ng?c Ti?n (moitruongcongnghiep)
Linkedln: https://www.linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: Môi tr??ng công nghi?p - S?n ph?m
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep

Chúng tôi còn h? tr? giao h?*ng ? các qu??*n khác nh?: qu??*n Bình Th?nh, qu??*n 12, qu??*n Th? ??c, qu??*n 9, qu??*n 1, qu??*n 3, qu??*n 4, qu??*n 7, qu??*n 10, qu??*n 11, qu??*n Tân Bình, qu??*n Tân Phú, huy?n Nh?* Bè, huy?n C?n Gi?, huy?n C? Chi li?n h? t?ng ??*i trên website www.thungracnhua.net

Thùng rác: Thùng rác nh?a, Thùng rác HDPE, thùng rác công c?ng, thùng rác môi tr??ng, Thùng rác cá heo, thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc ,thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t, thùng rác 240 l?*t, thùng rác 660 l?*t, thùng rác 95 l?*t, Thùng rác 60 l?*t ,thùng phân lo?i rác, thùng rác inox, thùng rác n?p l??*t.thùng rác ??p chân,Thùng rác Composite
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0