India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

G??*i h?*ng ?i Campuchia giá r? - V??*n T?i ??ng Phát

Công ty V??*n T?i ??ng Phát chúng tôi chuyên chuy?n h?*ng l? v?* h?*ng container ?i Campuchia. Nh??*n g?i h?*ng .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 176 | 0.56 Per Day
G??*i h?*ng ?i Campuchia giá r? - V??*n T?i ??ng Phát


Công ty V??*n T?i ??ng Phát chúng tôi chuyên chuy?n h?*ng l? v?* h?*ng container ?i Campuchia. Nh??*n g?i h?*ng hóa ?i Phnompenh. Chúng tôi cam k?t cung c?p d?ch v? chuy?n h?*ng S?*i Gòn - Phnompenh an to?*n v?i chi ph?* h?p lý nh?t, th?i gian v??*n chuy?n nhanh nh?t.

V??*n chuy?n g??*i h?*ng hóa ?i Campuchia - t? Campuchia v? Vi?t Nam. V?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p trong l?nh v?c v??*n chuy?n, d?/ b?c, x?p kho h?*ng v?* có trách nhi?m v?i công vi?c c?ng nh? s? h?u các lo?i xe t?i chuyên d?ng l?n, nhi?u lo?i k?*ch th??c khác nhau t? 1 t?n ??n 60 t?n, v??*n chuy?n h?*ng hóa b?ng ???ng b? ?i Cambodia – L?*o thu??*n l?i v?* an to?*n h?n bao gi? h?t. Ngo?*i l?i th? v? xe t?i s??* d?ng trong ???ng b? ?? v??*n chuy?n h?*ng hóa, V??*n T?i ??ng Phát c?ng cung c?p d?ch v? v??*n chuy?n h?*ng ?i Cambodia – L?*o b?ng ???ng bi?n. D?ch v? n?*y có th? v??*n chuy?n ?a d?ng các lo?i m?t h?*ng v?i s? l??ng l?n / h?*ng nguyên container…

V??*n T?i ??ng Phát chuyên v??*n chuy?n h?*ng ?i Campuchia giá r? , m?i ng?*y chúng tôi ??u có chuy?n sang t?t c? các t?nh th?*nh trong Campuchia nh?:

Chu?ng tôi vâ?n chuyê?n ha?ng ?i ca?c ti?nh ta?i Campuchia
Di?ch vu? vâ?n chuyê?n ha?ng le? ha?ng ghe?p ?i Campuchia
D?ch v? vâ?n chuy?n h?*ng máy móc thi?t b?, linh ki?n ?i?n t??* ?i Campuchia
D?ch v? vâ?n chuy?n h?*ng quá c?nh ?i Campuchia
D?ch v? vâ?n chuy?n, phân ph?i các công trình Campuchia
Di?ch vu? vâ?n chuyê?n door to door ?i Campuchia, Phnom Penh, Seam reap.
Di?ch vu? chuyê?n pha?t nhanh ?i Campuchia
Di?ch vu? vâ?n chuyê?n ha?ng mâ?u ?i Campuchia
Di?ch v? khai h?i quan t?i c??*a kh?u Vi?t Nam, Campuchia: M?c B?*i, Cát Lái, Ch?*ng Ri?c….v.v..
V??*n chuy?n h?*ng l?, h?*ng ghép giao nh??*n t??*n n?i
V??*n chuy?n h?*ng phân ph?i, h?*ng công trình
V??*n chuy?n máy móc thi?t b?
D?ch v? l?*m th? t?c h?i quan t?i các c??*a kh?u
V??*n chuy?n h?*ng quá c?nh
Chuy?n phát nhanh h?*ng hóa, ch?ng t?, h?*ng m?u ?i 1 ng?*y
Nh??*n v??*n chuy?n h?*ng t? Campuchia v? Vi?t Nam.
V??*n chuy?n h?*ng ?i Campuchia ti?u ng?ch v?* ch?*nh ng?ch

-Nh??*n giao h?*ng t??*n n?i t?i các t?nh, th?*nh ph? c?a Campuchia:

V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Phnompenh
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Kandal
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Siem Riep (Siem Reap)
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Prey Veng
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Krong Svay Rieng
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Banteay Meanchey
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Sihanoukville
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Kampong Cham
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Pursat
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Kampong Speu
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Takeo
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Battampang (battambang)
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Bavet
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Kampong Thom
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Kampong Chhnang
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Koh Kong
V??*n chuy?n h?*ng hóa ?i qua Kratie
-Các m?t h?*ng m?* công ty v??*n t?i th??ng xuyên v??*n chuy?n nh?:

V??*n chuy?n thi?t b? máy móc, máy công nghi?p, máy công c?, t? ?i?n, cu?n cáp ?i?n c?a nh?* x??ng, c?a các công trình .v.v..
V??*n chuy?n h?*ng nguyên v??*t li?u s?t thép, hoá ch?t, cao su, ph? li?u .v.v..
V??*n chuy?n b?*n gh? n?i th?t, thang máy gia ?ình, m?t h?*ng trang tr?* cho các t? ch?c s? ki?n .v.v..
V??*n chuy?n các m?t h?*ng tiêu dùng, xe máy, x? ??p, th?c ?n ch?n nuôi, phân bón .v.v..
M?i thông tin chi ti?t xin vui lòng liên h? v?i công ty chúng tôi ?? ?u?c nhân viên t? v?n mi?n ph?*:

Công Ty TNHH DV - V?N T?I ??NG PHÁT

Hottline: 0938.276.988 - 0903.250.783
Skype: thaitinh257
Email: sale01.dongphat@ gmail.com
Website: vantaidongphat.com

?? ???c t? v?n ch?*nh xác h?*ng hoá c?a Quý khách ???c v??*n chuy?n theo ch?*nh ng?ch hay ti?u ng?ch Vi?t Nam – Campuchia, thì Quý khách ph?i cung c?p thông tin ch?*nh xác v? h?*ng hoá nh? m?t h?*ng gì, bao nhiêu kg, bao nhiêu kh?i .v.v…
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0