India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Cho thuê c?n h? phòng 405 nh?* 17T7 khu Trung Ho?* Nhân Ch?*nh

Cho thuê c?n h? phòng 405 nh?* 17T7 khu Trung Ho?* Nhân Ch?*nh, di?n t?*ch 65m2, 01 phòng ng?, ?? .....
  #1  
12-29-2018
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 135 | 0.52 Per Day
Cho thuê c?n h? phòng 405 nh?* 17T7 khu Trung Ho?* Nhân Ch?*nh


Cho thuê c?n h? phòng 405 nh?* 17T7 khu Trung Ho?* Nhân Ch?*nh, di?n t?*ch 65m2, 01 phòng ng?, ?? ??, giá thuê 11 tri?u/tháng. Liên h? ch? S?n ?T 0915108989.
+ Chung c? 17T7 Trung Hòa Nhân Ch?*nh cách trung tâm th??ng m?i Big C, Grand Plaza ch? h?n 1Km, v?* cách b?n xe M? ?ình 15 phút ?i xe.
+ Trung tâm v?n hoá c?a Th? ?ô nh?: Keang Nam, Sân v??*n ??ng Qu?c gia M? ?ình, Trung tâm h?i ngh? qu?c gia... ch? v?i 10 phút lái xe.
• Ngay t?ng 1 c?a chung c? 17T7 có siêu th?, hi?u sách, quán café, ngân h?*ng có các cây rút ti?n r?t thu??*n l?i cho m?i ng??i có th? ?i ch?, rút ti?n, g??*i ti?n ti?t ki?m m?* không ph?i ?i xa.
• Thu?c khu v?c có n?n kinh t? phát tri?n, khu dân tr?* cao, s?m u?t v?i nhi?u ngân h?*ng, v?n phòng, tr??ng h?c v?* các d?ch v? sinh ho?t, vui ch?i gi?i tr?* hi?n ??i: nh?* h?*ng, quán ?n, quán cafe, r?p chi?u phim… V?* ??c bi?t xung quanh có nhi?u tr??ng ??i h?c nh?: ?H Lao ??ng Xã H?i, ??i h?c Lu??*t, H?c vi?n H?*nh Ch?*nh Qu?c Gia, ??i h?c Ph??ng ?ông.
• Chung c? 17T7 Trung Hòa Nhân Ch?*nh có 3 thang máy khi?n cho vi?c ?i l?i r?t nhanh v?* không ph?i ch? ??i.
• Các d?ch v? t?i ch? nh? phòng t??*p th? thao ?a n?ng, khu t??*p yoga v?* h? th?ng spa cao c?p… • Giao Thông thu??*n ti?n, an ninh t?t 24/24 Liên h? ch? S?n 0915,108,989
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0