India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

C??*a thép ch?ng cháy ch? y?u ???c l?*m t? thép m? ?i?n

THE SOL CITY - Ch?*nh sách siêu ?u ?ãi mùa COVID cho nh?* ??u t? Ch? 600tr s? h?u ngay .....
  #1  
06-21-2021
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 39
:
: 1,557 | 0.78 Per Day
C??*a thép ch?ng cháy ch? y?u ???c l?*m t? thép m? ?i?n


THE SOL CITY - Ch?*nh sách siêu ?u ?ãi mùa COVID cho nh?* ??u t?

Ch? 600tr s? h?u ngay n?n nh?* ph? v? tr?* trung tâm d? án.

Tr? ch??*m lên ??n 30 tháng, không lãi su?t, s? l??ng có h?n.

Thanh Toán 6%/ ??t M?i ??t thanh toán cách nhau 2 Tháng ( 60 ng?*y) ? Chi?c kh?u 2% v?* 2 Ch? V?*ng

Ngân h?*ng cho vay lên ??n 55% giá tr? H?p ??ng.
V? tr?*: ???ng ?o?*n Nguy?n Tu?n sau l?ng ch? H?ng Long Bình Chánh... Ti?n ?*ch :Trung Tâm Th??ng M?i, Tr??ng h?c liên c?p 1,2,3, Clubhouse C?* Phê Ông B?u, Công Viên k?t h?p Sân Th? Thao ?a N?ng, Chu?i d?ch v? C?* Phê, Nh?* H?*ng Ven Sông, B?n thuy?n Kayak, H? Thiên Nga, Sân ?a n?ng, Sân bóng ?á mini, H? b?i tr?*n b?, C?u chiêu t?*i,.... ? ??c quy?n s??* d?ng c?a c? dân! -The Sol City s? h?u m?t ti?n ???ng 51m v?i 8 l?*n xe c?c kì thu??*n ti?n cho vi?c kinh doanh buôn bán, ???ng n?i khu nh? nh?t lên ??n 13m! * Trung Tâm Th??ng M?i l?n nh?t t?i khu v?c H?ng Long, Nh?* h?*ng cao c?p, Cafe sang tr?ng,... Nâng t?m cu?c s?ng c?a c? dân!

Anh ch? quan tâm liên h? em ngay ? 0344481133
#Thesolcity #Thangloigroup


 India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0