India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

B?ng x?p h?ng tennis: Th? "chân ki?ng" Nadal - Djokovic - Federer v?* "Vua" m?i

Th? "chân ki?ng" g?m Nadal - Djokovic - Federer ???c thi?t l??*p, Stefanos Tsitsipas l? d?n hình h?*i nh?* vua .....
  #1  
11-22-2019
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 470 | 0.71 Per Day
B?ng x?p h?ng tennis: Th? "chân ki?ng" Nadal - Djokovic - Federer v?* "Vua" m?i


Th? "chân ki?ng" g?m Nadal - Djokovic - Federer ???c thi?t l??*p, Stefanos Tsitsipas l? d?n hình h?*i nh?* vua sau khi vô ??ch ATP Finals 2019.
ATP Finals 2019 ?ã khép l?i v?i chi?n th?ng thu?c v? tay v?t ng??i Hy L?p - Stefanos Tsitsipas. Chi?c cúp m?* tay v?t 21 tu?i ?ã có ???c nh? ch?ng minh m?t s? chuy?n giao quy?n l?c, ? ?ó l?a "huy?n tho?i s?ng" nh? Federer - Djokovic - Nadal có góp m?t xong l?p ??*n em nh? Thiem v?* Tsitsipas m?i l?* di?n viên ch?*nh.
Chi?n th?ng ?ó không ch? kh?ng ??nh t?*i n?ng c?a tay v?t Hy L?p m?* còn giúp anh nh??*n h?n 2 tri?u USD ti?n th??ng, có thêm 1300 ?i?m v?* l?n ??u tiên k?t thúc n?m v?i ngôi s? 6 th? gi?i. Nhi?u chuyên gia t?ng nói tay v?t có mái tóc lãng t??* s? tr? th?*nh "Federer m?i" trong t??ng lai v?* ?i?u n?*y ho?*n to?*n có th? tr? th?*nh hi?n th?c.
K?t thúc gi?i ??u l?n cu?i cùng trong n?m t?i London, dù c? Nadal, Djokovic v?* Federer ??u không th? ?i t?i chung k?t nh?ng nh? v??*y l?* ?? ?? h? thêm m?t l?n n?a thi?t l??*p th? "chân ki?ng". Nadal gi? ngôi s? 1, Djokovic v?ng v?*ng v? tr?* th? 2 v?* Federer ?ã 38 tu?i v?n ??ng h?ng 3 th? gi?i, m?t k?t qu? l?*m h?*i lòng v?i t?t c? ng??i hâm m? tennis to?*n c?u.
Xem thêm khuy?n mãi th? thao, x? s? t?i HL8vietnam
Link: http://bit.ly/2JKqeEt
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0