India Against Corruption

Register

  India Against Corruption > INDIA AGAINST CORRUPTION > Starters > Members Forum

Bán thùng rác inox tròn t?*ch h?p g?t t?*n thu?c, 098 398 0015 – Ms.H?ng

Thùng rác inox tròn có g?t t?*n Thùng rác inox tròn có g?t t?*n mang l?i cho khách h?*ng m?t .....
  #1  
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 176 | 0.56 Per Day
Bán thùng rác inox tròn t?*ch h?p g?t t?*n thu?c, 098 398 0015 – Ms.H?ng


Thùng rác inox tròn có g?t t?*n
Thùng rác inox tròn có g?t t?*n mang l?i cho khách h?*ng m?t s?n ph?m thân thi?n v?i môi tr??ng c?ng nh? d? d?*ng trong s??* d?ng. V?i thi?t k? nh? g?n, trang tr?ng s?n ph?m thùng rác inox tròn t?*ch h?p g?t t?*n thu?c l?* ???c khách h?*ng ?u chu?ng cao không nh?ng ch? v?i nh?ng khách h?*ng cá nhân m?* còn khách h?*ng thu?c kh?i t? ch?c, t??*p th?.

L?a ch?n các s?n ph?m thùng rác inox g?t t?*n ?? tr?i nghi?m nh?ng ti?n ?*ch c?ng nh? s? b?n b? m?* dòng s?n ph?m ???c thi?t k? t? ch?t li?u thép phun s?n n?*y mang l?i. Các dòng s?n ph?m thùng rác inox g?t t?*n nh??*p kh?u ch?t l??ng cao ??u ???c giao h?*ng t??*n n?i kèm theo nhi?u ch?*nh sách, ch? ?? h??*u mãi bán h?*ng t?t. S?n ph?m ???c b?o h?*nh 12 tháng ch?*nh hãng trên to?*n qu?c.
Mô t? thùng rác inox tròn có g?t t?*n
- K?*ch th??c: (Ø)250 x (H)610 mm
- Ch?t li?u: Inox 304
- M?*u s?c: Inox tr?ng bóng ho?c có vân x??c
- Thùng rác có khay g?t t?*n thu?c ph?*a trên n?p v?* l??i ch?ng x? rác bên trên
- C??*a b? rác ph?*a tr??c thu??*n ti?n cho vi?c x? rác
- Thùng ??ng rác bên trong b?ng tôn hoa
- Thùng rác inox hình tr? tròn, ki?u dáng ch?c ch?n
- V? tr?* ??t: Thùng rác ??p, th?*ch h?p s?p x?p t?i s?nh, c??*a ra v?*o, h?*nh lang, c??*a thang máy, chân c?u thang b? trong các to?* nh?*, khách s?n, siêu th?, trung tâm th??ng m?i, h?i tr??ng v?* các khu vui ch?i gi?i tr?*


- Thùng rác: Thùng rác nh?a, Thùng rác HDPE, thùng rác công c?ng, thùng rác môi tr??ng, Thùng rác cá heo, thùng rác cánh c?t, thùng rác treo 55 l?*t, thùng rác g?u trúc ,thùng rác chu?t Mickey, thùng rác g?u Misa, thùng rác 120 l?*t, thùng rác 240 l?*t, thùng rác 660 l?*t, thùng rác 95 l?*t, Thùng rác 60 l?*t ,thùng phân lo?i rác, thùng rác inox, thùng rác n?p l??*t.thùng rác ??p chân,Thùng rác Composite

M?i chi ti?t Quý khách vui lòng liên h?:
Công ty TNHH SX Vi?t Xanh
ZALO: 098 398 0015 – Ms.H?ng
Tel:028- 3961. 0640 - FAX: 028-3961.0630
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, p. Bình Tr? ?ông, Q. Bình Tân
Email: greco@congnghiepvietxanh.com.vn
Website: https://thungracnhua.net
Blog: Thùng rác công c?ng, thùng rác công nghi?p
Youtube: Nh?a Vi?t Xanh
Facebook: Thùng rác nh?a, thùng rác composite, thùng rác công nghi?p Vi?t Xanh

Instagram:


https://www.instagram.com/nhuavietxanh
Reply With Quote
India Against Corruption
India Against Corruption is a PUBLIC Forum, NOT associated with any organisation(s).
DISCLAIMER: Members of public post content on this website. We hold no responsibility for the same. However, abuse may be reported to us.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0