View Single Post
  #1  
09-16-2021
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 38
:
: 1,535 | 1.04 Per Day
Mua Thùng tallk nh?a IBC 1000L giá t?t. Mua h?*ng qua m?ng uy t?*n

Bán tank nh?a ibc 1000L
Bán tank 1000L
Bán ibc tank 1000l

THÙNG ??NG HÓA CH?T IBC TANK 1000L
? MUA IBC TANK 1000L: TR? GIÁ H?T MÌNH CHO KHÁCH HÀNG MÙA D?CH
----------------------------------------------
L?* m?t lo?i thùng ch?a có dung t?*ch l?n (1000 l?*t), m?u thùng nh?* Thanh Phúc mang nhi?u ??c ?i?m n?i b??*t nh?:
? Kh? n?ng ch?a l?n, giúp ti?t ki?m chi ph?*, th?i gian v??*n chuy?n hóa ch?t
? Có ph?n khung s?t bao quanh thùng nh?a giúp tránh ???c s? va ch?m gây v? thùng, rò r? hóa ch?t
? Nguyên li?u t?o nên thùng l?* nh?a HDPE nguyên sinh v?i ?? b?n lâu v?* ch?u ???c th?i ti?t kh?c nghi?t
? Có th? dùng xe nâng di chuy?n d? d?*ng sang nhi?u v? tr?* khác nhau
? S?n ph?m an to?*n, ??m b?o s?c kh?e
? M?u thùng ??t tiêu chu?n ch?t l??ng ISO 9001
? Tham kh?o chi ti?t t?i: https://thanhphucplastic.vn/thung-nhua-ibc-tank-1000l/

CÔNG TY TNHH SX&TM THANH PHÚC PLASTIC
? ??a ch? 1: D5 KCN m?i Liên Châu - Thanh Oai - H?* N?i
? ??a ch? 2: ???ng s? 9 KCN Ho?*n Khánh, Q. Liên Chi?u, ??* N?ng
? ??a ch?: KCN Tân Thi?u, P. Tân Bình, Tp. D? An, T. Bình D??ng
? VP?D: T?ng 23 tòa nh?* Vinaconex 9, ???ng Ph?m Hùng, ph??ng M? Trì, qu??*n Nam T? Liêm, th?*nh ph? H?* N?i
???* Nh?* máy: KCN Khai S?n, Thu??*n Th?*nh, B?c Ninh
? Hotline: 0945 0945 56 - 0986 7073 83
? Email: Minhtuan5757@gmail.com_thanphucplastic@gmail.com
#thanhphuc #thanhphucplastic #nhuathanhphuc #ibctank1000l

Reply With Quote