View Single Post
  #1  
11-17-2020
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 784 | 0.91 Per Day
Pallet c?c. K?*ch th??c 1200x1000x140 mm m Pallet c?c

Pallet c?c. K?*ch th??c 1200x1000x140 mm m Pallet c?c. K?*ch th??c 1200x1000x140 V?i thi?t k? 9 chân, cùng v?i các nan ???c ?an chéo vuông nh? thì Pallet nh?a 9 chân luôn l?* s? l?a ch?n ho?*n h?o cho các công ty c?n mua k? kê h?*ng n?ng. ???c thi?t k? vô cùng ??c bi?t v?i 4 h??ng nâng sát ??t giúp cho vi?c ??a c?*ng xe nâng ?i?n v?* xe nâng tay v?*o m?t cách d? d?*ng trong vi?c nâng h?. Giúp h?*ng hóa tránh ti?p xúc v?i ??t, ?m ??t ?nh h??ng ??n ch?t l??ng c?a h?*ng hóa. Pallet có ch?a ch?t ch?ng b?c m?*u v?* ch?t ch?ng tr?y x??c giúp cho s?n ph?m không có bavia an to?*n v?i ng??i s??* d?ng, không b? b?c m?*u khi s??* d?ng lâu ngo?*i tr?i, m?*u s?c gam m?*u t??i sáng, bóng ??p, phù h?p cho các công ty, nh?* máy, x?* nghi?p có th? d? d?*ng in logo, k?* hi?u, ti?n l?i khi l?*m vi?c
CÔNG TY TNHH S?N XU?T VI?T XANH
??a ch?: 108 Liên khu 10-11, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM


B?ng ?? Công Ty Vi?t Xanh
Kho xem h?*ng: 334 Tân Hòa ?ông, P.Bình Tr? ?ông, Q.Bình Tân, TP.HCM
HOTLINE : 098 232 4040 ( ZALO)
Email: greco@ congnghiepvietxanh.com.vn
WEB : thungracnhua.net
Website: moitruongcongnghiep.vn
Blog: congnghiepvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC9WrvEetVjEjioXdPV3FG-w
Facebook: facebook.com/moitruongcongnghiep.vn
Twitter: twitter.com/Vthngctin5
Pinterest: pinterest.com/moitruongcongnghiep/
Linkedln: linkedin.com/in/moitruongcongnghiep/
WordPress: congnghiepvietxanh.wordpress.com/
Instagram: Instagram.com/moitruongcongnghiep
Reply With Quote