View Single Post
  #1  
10-18-2020
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 696 | 0.85 Per Day
HÀ N?I Cho thuê b?*n bar,gh? bar,cho thuê b?*n

B?*n gh? gia ?ình ,bar,resort..V?i giá c?
c?nh tranh c?a nh?* s?n xu?t,nhi?u m?u mã ?a d?ng,b?o h?*nh 12 tháng,v??*n chuy?n
mi?n ph?*,uy t?*n v?* ch?t l??ng h?*ng ??u.
??c bi?t :
Gi?m giá khi ??t s? l??ng l?n ( trên 50 b? )
Có ??i ng? nhân viên t? v?n mi?n ph?*
??t h?*ng theo m?u mã yêu c?u
Khuy?n mãi khi ??n ??t h?*ng tr?c ti?p t?i công ty
H? tr? 50%c??c ph?* giao h?*ng t??*n n?i trên to?*n qu?c
Giá 1 b?*n 4 gh? 900k
.................................................. ................
Qu?* khách có nhu c?u xin vui lòng liên h? :
S?t/Zalo : 0963276338 - 0912213833
N?i Th?t Long ??
??a ch?: xóm S? - thôn V?nh Ninh - Xã V?nh Qu?nh - Huy?n Thanh Trì - H?* N?i .
cách ngh?a trang V?n ?i?n 1,5km
Reply With Quote