View Single Post
  #1  
07-31-2020
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 624 | 0.83 Per Day
Cách nuôi v?* qu?n lý nhi?u nick facebook v?i công c? Ninja System

Nuôi nick s? l??ng l?n trên gi? l??*p h? ?i?u h?*nh androi
T?ng t??ng tác page, profile, Group cá nhân,seeding t? ??ng, hi?u qu? ,
Share livestream lên group h?*ng lo?t, t?ng m?t livestream
T?*nh n?ng :
D? s??* d?ng
Ti?t ki?m th?i gian, thao tác, ti?t ki?m chi ph?* ch?y ads,ch?y t??ng tác
Nick th??*t, khó b? checkpoint
Liên h? ?? ???c t? v?n h? tr? marketing facebook
Ms.Huy?n : 0346.763.525
#phanmemninja #bigdata


Reply With Quote