View Single Post
  #1  
04-03-2020
atcsbn01
Senior Member
 
: Nov 2018
: Thái Bình
: 33
:
: 451 | 0.25 Per Day
Ch? k?? s? - h??a ???*n ??i?n t? - ph?n m?m k? to??n misa sme 2019

???*I LÝ THU? ATCS NH?N CUNG C?P CH? KÝ S? - HÓA ??*N ?I?N T? - PH?N M?M K? TOÁN
PH?N M?M K? TOÁN MISA SME 2019CH? KÝ S? NEW-CAHÓA ??*N ?I?N T? EASY-ENVOICE(B?n quy?n ch?*nh th?c, có hóa ??n GTGT)H? tr? c?*i ??t, H??ng d?n ??*o t?o s??* d?ng ph?n m?mH??ng d?n kê khai thu?, lên BCTC, quy?t toán TNDN, TNCN n?mT? v?n tri?n khai Ph?n m?m k? toán v?i ??n v? n??c ngo?*i ... v?* nhi?u h? tr? khác khi s??* d?ng các d?ch v? t? ??i Lý Thu? ATCS