View Single Post
  #1  
02-13-2020
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 36
:
: 624 | 0.83 Per Day
Sang nh??ng l?i to?*n b? d? án phân bón c?a công ty Thanh Hóa

Công ty c? ph?n T9 biotech, ??a ch?;thôn trung thu?, xã l??ng trung, huy?n bá th??c, t?nh thanh hoá, vi?t nam
nay có nhu c?u chuy?n h??ng kinh doanh nên bán l?i to?*n b? d? án phân h?u c? t?i Bá th??c-thanh hoá! Các ??n v? có nhu c?u vui long liên h?: Ms. H?p , sdt 0972712236
Reply With Quote