View Single Post
  #1  
01-15-2020
xzvhdghgdh
Senior Member
 
: Sep 2018
: TP HCM
: 35
:
: 325 | 0.61 Per Day
Bán b? k?p thùng phuy ??n t?i tr?ng 360kg, giá r? tphcm

B? k?p phuy ??n
– T?i tr?ng k?p: 360 kg
– T? tr?ng: 52kg
– Dùng nâng 1 thùng phuy lo?i tiêu chu?n ( phuy s?t , có th? dùng ???c phuy nh?a)
– T?i tr?ng t?i ?a c?a b? k?p: 360kg/phuy
– Dùng cho xe nâng ??ng c? v?* xe nâng cao có c?*ng nâng
– Ki?u k?p g? mép trên c?a thùng phuy


– B? k?p phuy th?*ch h?p s??* d?ng trong các công ty x?* nghi?p s?n xu?t v??*n chuy?n hóa ch?t
– M? b? k?p phuy k?p t? ??ng ho?*n to?*n, m? k?p ch?c ch?n
– H?*ng m?i 100%, ch?c ch?n, d? di chuy?n, d? s??* d?ng
– ???c s??* d?ng chung v?i xe nâng ??ng c?.

– Dùng ?? k?p mép trên v?* k?p gi?a thùng phuy.

– Có th? k?p v?i phuy nh?a v?* phuy s?t.

– Có kh? n?ng nâng k?p v?* chuy?n ??i phuy ? v? tr?* ??ng, n?m.

– B? k?p thùng phuy ?ôi l?* thi?t b? ???c s??* d?ng r?ng rãi trong các c? s?, nh?* máy s??* d?ng các thùng phuy ch?a ??ng nguyên li?u, hóa ch?t, ch?t l?ng,…


Cam kê?t vê? châ?t l???ng sa?n phâ?m
– B? k?p phuy ?ôi la? sa?n phâ?m m??i 100%
* M??c gia? cu?a sa?n phâ?m tô?t nhâ?t so v??i gia? thi? tr???ng
* Châ?t l???ng sa?n phâ?m luôn ????c ?a?m ba?o va? cam kê?t v??i châ?t l??ng nh? qua?ng ca?o
* Chi?nh sa?ch giao ha?nh nhanh cho?ng va? luôn ?u?ng v??i li?ch he?n v??i kha?ch
* ?ô?i ngu? nhân viên luôn s??n sa?ng, nhiê?t ti?nh phu?c vu? mo?i quy? kha?ch mô?t ca?ch chu ?a?o nhâ?t
[?IMG]
B? k?p phuy ??n


HOTLINE : 096 297 2250 ( ZALO)
Tel: 028- 6681. 7761
Email: xenang@ congnghiepvietxanh.com.vn
Website: xenangtay.vn
Blog: xenanghangvietxanh.blogspot.com
Youtube: youtube.com/channel/UC8Vvy5KGdHA8j3AIhB8Xo-g
Facebook: facebook.com/xenangchinhhangnhapkhau
Twitter: twitter.com/xenangchinhhang
Instagram: Instagram.com/xenangchinhhangnhapkhau
Reply With Quote